Prospectus

nl en

Critical Thinking, Critical Writing

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Hoe komt het dat (zelfs hoogopgeleide) mensen zich bedienen van redeneringen die niet kloppen? En waarom zijn we zo slecht in het doorzien van drogredenen en andere onzin? In dit college bestuderen we psychologische inzichten over de werking van ons brein en brengen deze in verband met fenomenen als waarheidsvinding, complottheorieën, pseudowetenschap, propaganda en nepnieuws. Modern psychologisch onderzoek toont aan dat de mens is uitgerust met cognitieve mechanismen die ons in staat stellen om snel te handelen als dat nodig is. Daardoor zijn we vaak geneigd om causaliteit te zien of te generaliseren, delen we de wereld op in afgebakende categorieën en zijn we vrij goedgelovig. Deze mechanismen waren in een ver verleden van groot belang als overlevingsstrategieën en kunnen nog steeds van nut zijn bij onze dagelijkse routines. Ze hinderen ons echter bij zaken die reflectie vereisen.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de collegereeks kun je:

 • de valkuilen bij het redeneren/argumenteren benoemen en beschrijven;

 • de relatie tussen deze valkuilen en de drogredenen die eruit voort kunnen vloeien toelichten;

 • deze drogredenen herkennen in je eigen argumentatie en in die van anderen;

 • de beoordelingsnormen benoemen en toepassen van de op college behandelde argumentatietypen;

 • een kritische gedachtegang over de behandelde onderwerpen op papier zetten.

 • samen met een medestudent een discussie over de collegestof en opdrachten voorbereiden en leiden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Referaat + reflectieverslag (20%)

 • Tentamen (40%)

 • Paper (40%)

 • Voor zowel het tentamen als het paper moet je minimaal een 5 halen; een eventuele onvoldoende voor het referaat (+ reflectie) kun je worden compenseren met de overige cijfers.

 • Aan de regeling m.b.t. de wekelijkse opdrachten (zie de studiewijzer die op college wordt uitgedeeld) moet je hebben voldaan.

 • Je bent geslaagd als het gewogen eindcijfer minimaal een 5,5 is.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

 • Het referaat kun je niet herkansen; een laag cijfer hiervoor kun je compenseren met de overige cijfers.

 • Het tentamen en het paper kun je wel herkansen.

 • Is je eindcijfer ook na herkansing onvoldoende, dan moet je het vak volgend jaar opnieuw volgen.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Op het college krijg je een studiewijzer met een literatuurlijst. Bekijk tijdig op Blackboard welke teksten je voor het eerste college moet bestuderen.

Inschrijven

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoordinator.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vagen kan je contact opnemen met Dr. R.Pilgram

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek. Reuvensplaats

Opmerkingen

Niet van toepassing.