Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Meer informatie: Keuzevakken jaar 3 (zie tab keuzevakken jaar 3)

Vak
2019-2020

Vrije keuzeruimte 30 EC

Voor de invulling hiervan heb je verschillende mogelijkheden. Je kunt:

1.Vakken kiezen uit de keuzevakken Natuurkunde, zie Electives year 3 Je kiest hiermee voor verdieping van je bachelorprogramma en je kunt hierdoor een accent leggen op die richting in de Natuurkunde die je sterk trekt. Dit accent kun je versterken door ook je bacheloronderzoek in de betreffende richting te kiezen.

2.Een door de universiteit aangeboden minorpakket volgen. Je kiest hiermee voor verbreding van je programma. Informatie over de minoren kun je vinden op www.minoren.leidenuniv.nl. Let op: studenten die een minor willen doen, moeten zich hiervoor tijdig aanmelden via uSis (vóór eind augustus). Zie voor meer informatie de genoemde website. Ook is het mogelijk een minor te volgen aan de Technische Universiteit Delft. Alle minoren die open staan voor Delftse studenten Technische Natuurkunde staan ook open voor Leidse studenten Natuurkunde.

3.Zelf een pakket samenstellen van universitaire vakken. Deze optie behoeft vooraf toestemming van de examencommissie, die zal controleren of de vakken van voldoende niveau zijn en of er onderling voldoende samenhang is. De toestemming kan aangevraagd worden via de studieadviseur.