Studiegids

nl en

Zuid-Afrikaanse taalkunde: Afrikaans: Verlede en hede uit taalkundige perspektief

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Basiskennis taalkunde (Taal Mentaal 1 en 2 of equivalent). Goede beheersing van het Nederlands.

Beschrijving

De cursus behandelt de volgende aspecten van het Afrikaans

 • Kennismaking Afrikaans

 • Ontstaansgeschiedenis Afrikaans

 • Woordenschat Afrikaans

 • Betekenisverandering

 • Lexicale verhoudingen

 • Categorisering

 • Figuurlijk taalgebruik

 • Taal als semiotisch systeem

 • Ambiguïteit en taalspel

 • Semantiek en creatief taalgebruik

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kan je, toegepast op het Afrikaans,

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de structuur van het mentale lexicon

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de kernbegrippen van de semantiek;

 • kennis en inzicht in het mentale lexicon, de semantiek, de morfologie, de syntaxis en hun onderlinge wisselwerking toepassen in de analyse van zinnen.

Rooster

Het betreft een derdejaarsvak dat door de tweedejaars als een van de zes keuzevakken gevolgd kan worden.

Zie Rooster BA3

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur
Bijwonen werkcollege: 12 x 2 uur = 24 uur
Voorbereiden werkcollege (incl bestuderen literatuur): 12 x 4 uur = 48 uur
Opdrachten: 38 uur Tentamen: 30 uur

Studiebegeleiding:

Volgens individuele behoefte

Toetsing

Toetsing & Weging

Opdrachten: 40%
Tentamen: 60%

Herkansing

In overleg

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusprogramma

 • literatuurlijst

 • opdrachten

 • inleveren opdrachten
  communicatie

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Docenten: Nerina Bosman Angelique van Niekerk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t