Studiegids

nl en

Taal mentaal 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Het onderdeel Taal Mentaal 1 uit BA1 Nederlands moet met een voldoende zijn afgerond.

Beschrijving

Taal Mentaal 2 bouwt voort op de stof die bij Taal Mentaal 1 (BA1) behandeld is. In Taal Mentaal 1 stonden de zinsbouwprincipes (de syntaxis) van het Nederlands centraal. In Taal Mentaal 2 gaan we in op (i) de relatie tussen syntaxis en het mentale lexicon; (ii) de relatie tussen woordvormingsregels (morfologie) en syntaxis; (iii) de relatie tussen syntaxis, betekenis (semantiek) en informatiestructuur (pragmatiek).

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de structuur van het mentale lexicon;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de kernbegrippen van de semantiek;

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over kernbegrippen van de morfologie;

 • kennis en inzicht in het mentale lexicon, de semantiek, de morfologie, de syntaxis en hun onderlinge wisselwerking toepassen in de analyse van Nederlandse zinnen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur)

 • Werkcollege (1 uur)

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

De totale studielast voor 5 ects is 140 uur:

 • 13 × 2 uur college: 26

 • 13 × 4 uur literatuur lezen: 52

 • 13 × 3 uur opdrachten maken: 39

 • voorbereiden tentamen: 21

 • maken tentamen: 2

Toetsing

Toetsing

 • Actieve participatie in werkcolleges (opdrachten): 10%

 • Schriftelijk tentamen met open vragen: (90%)

Herkansing:

Alleen het tentamen kan worden herkanst.

Weging

Zie hierboven

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusprogramma

 • Opdrachten

 • Literatuur

Literatuur

Wordt nader opgegeven op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. L.C.J. Barbiers.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071-5272 2144. Het e-mail adres is osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

nvt