Studiegids

nl en

Expression écrite

Vak
2019-2020

Toegangseisen

 • Het Expression écrite college is toegankelijk voor alle tweedejaars.

 • Het tentamen is echter alleen toegankelijk indien Grammaire et vocabulaire I en II behaald zijn.
  Studenten die Grammaire et Voc. I en II nog niet gehaald hebben, volgen het college Expression écrite en werken aan de verplichte schriftelijke opdrachten. Het jaar daarop kunnen zij op basis van het verrichte werk vrijstelling krijgen voor deze opdrachten. Studenten krijgen de mogelijkheid om, als extra oefening, een travail écrit (werkstuk) te schrijven, maar dit leidt niet tot een vrijstelling.

Beschrijving

Hoofddoel van deze cursus is om je schriftelijke taalvaardigheid in het Frans te verbeteren. Op vele manieren leer je beter schrijven, in beter Frans maar ook op gestructureerde en wetenschappelijke manier. Het college bestaat enerzijds uit een deel grammatica (Logigram) en vocabulaire (beide in zelfstudie) en vertalen Nederlands-Frans, anderzijds uit een deel schrijfvaardigheid, waar je samenvattende en argumenterende teksten leert schrijven over maatschappelijke en culturele onderwerpen.

Leerdoelen

 • Het niveau C1 bereiken in Franse schriftelijke taalvaardigheid

 • Het herhalen en verdiepen van grammatica- en vocabulairekennis

 • Korte Nederlandse journalistieke teksten in correct Frans kunnen vertalen.

 • Een compte-rendu en een synthèse kunnen schrijven van Franse journalistieke teksten.

 • Een argumenterend academisch werkstuk kunnen schrijven over een onderwerp betreffende de hedendaagse Franse maatschappij en cultuur.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Zelfstandig oefenen (Logigram Grammatica)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 26 u

 • Voorbereiden college en schriftelijke opdrachten: 26 u

 • Logigram: 12 u

 • Voorbereiding toets (grammatica/vocabulaire): 24 u

 • Schriftelijk werkstuk: 50 u

 • Toetsing: 2 u

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • Logigram: 5% van het eindcijfer

 • Schriftelijke opdrachten (grammatica, compte rendu, synthèse): voldoende resultaat voorwaarde om deel te nemen aan het tentamen)

 • Schriftelijk tentamen grammatica, vocabulaire en vertalen: 35% van het eindcijfer (minimum 5,5)

 • Werkstuk: 60% van het eindcijfer.

Herkansing

Alle onderdelen kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • studiemateriaal

 • communicatie

Literatuur

 • Syllabus Expression écrite 2019-20

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

 • Chr. De Kok & Ariane Leeuwin-van de Ven, Nieuwe Praktische wenken bij de studie van de Franse taal, met oefeningen (Boekenservice, 2014). Oudere uitgave ook toegestaan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt