Studiegids

nl en

Internationale betrekkingen in Latijns-Amerika

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De cursus is onderdeel van het BA programma Latijns-Amerika studies. Het is echter toegankelijk voor studenten van andere studies. Kennis van de geschiedenis van de regio wordt aangeraden.

Beschrijving

Deze cursus analyseert de internationale betrekkingen van Latijns-Amerikaanse landen. Historische, strategische en geopolitieke factoren komen aan de orde, om het buitenlandsbeleid van deze landen te begrijpen. Er wordt aandacht besteed aan de historische elementen van de internationale betrekkingen, maar er wordt ook met nadruk gekeken naar de recente ontwikkelingen, zoals de politieke verschuiving in de regio (na een golf linkse regeringen naar overwegend rechtse leiders) en hoe een periode van economische bloei er nu sprake is van afnemende groei of economische crisis. De cursus kijkt ook naar de verschillende pogingen die er zijn gedaan om regionale samenwerking en regionale integratie te bewerkstelligen, en de problemen die daarbij zijn ondervonden. Als laatste kijken we naar de positionering van Latijns-Amerika ten opzichte van belangrijke internationale actoren zoals de Verenigde Staten, de Europese Unie en China.
De ‘transferable skills’ die in deze cursus geoefend worden zijn:

  • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

  • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

  • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

  • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

  • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

Leerdoelen

Kennis en inzicht verkrijgen over de actoren en factoren die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de internationale betrekkingen van de Latijns-Amerikaanse landen en de regio.
Inzicht verkrijgen in de manier waarop economische, strategische en politieke ontwikkelingen verweven raken in het buitenlandsbeleid van Latijns-Amerikaanse landen.
Kennis en inzicht verkrijgen van de vooruitgang en problemen die de regio heeft ondervonden in de verschillende pogingen om (economische en/of politieke) regionale samenwerking en integratie te realiseren.
Kennis en inzicht verkrijgen over de interactie en positionering van Latijns-Amerikaanse landen t.a.v. belangrijke internationale actoren, zoals de Verenigde Staten, de Europese Unie en China.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 ec=140 uur
Hoorcolleges: 13 uur
Werkcolleges: 13 uur
Bestuderen literatuur: 82
Opdrachten voorbereiden: 12 uur
Tentamens maken: 4 uur
Tentamen voorbereiden: 16 uur

Toetsing

Midterm: schriftelijk tentamen met open essay vragen (40%)
Final exam: schriftelijk tentamen met open essay vragen (40%)
Groepspresentaties (20%)
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5 of lager is, hebben studenten toegang tot de herkansing.
De componenten die met een onvoldoende zijn afgesloten kunnen dan worden herkanst (percentages blijven hetzelfde). Wanneer zowel de midterm als de final exam met een onvoldoende zijn afgesloten, bestaat de herkansing uit één schriftelijk tentamen met open essay vragen dat beide componenten vervangt (80%).

Tentameninzage

Nadat de resultaten zijn bekendgemaakt, kan op verzoek van de student een afspraak met de docent worden gemaakt om het tentamen in te zien en individueel te bespreken.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • aanbieden van studiemateriaal

Literatuur

Geselecteerde artikelen, toegankelijk via de Universiteitsbibliotheek.
De definitieve literatuurlijst zal in Blackboard worden bekendgemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. S. Valdivia Rivera

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Voor deze cursus geld een aanwezigheidsplicht. Een student mag maximaal 3 bijeenkomsten missen. Bij overschrijding, kan de docent aanvullende opdrachten opleggen om alsnog aan de eisen van de cursus te kunnen voldoen.