Studiegids

nl en

Literature 4B: British Literature: The Nineteenth Century

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

De periode 1800-1840, vaak bestempeld met de naam "de Romantiek" omvat een aantal revoluties - in de ideeëngeschiedenis, de wereld van gevoelens, een culturele revolutie in het algemeen. Nog steeds leven we in het post-Romantische tijdperk: we buigen ons over de relatie tussen mens en natuur, en die tussen het individu en de maatschappij. Lord Byron wandelde in Londen rond om zijn beer uit te laten, en vond de dood als verzetstrijder in het Griekse leger. Shelley ontving bezoek gekleed in enkel een jas, de zakken gevuld met de noten en rozijnen die hij graag at, maar ook hij was politiek actief in het promoten van de Ierse eigen identiteit, en beschreef zichzelf als een "filantroop, democraat en atheïst". Deze periode is verenigd door zulke paradoxen, en de aanwezigheid van vele grote namen. Vergelijk en contrasteer eens de vrome Jane Austen, "oude vrijster", die haar vak als romanschrijfster probeerde te verhullen onder een mantel van de meer vrouwelijk geachte kunst van het brieven schrijven, met Mary Wollstonecraft Shelley, dochter van radicale ouders en zelf een ongetrouwde moeder, die op negentienjarige leeftijd een van de grote mythes op papier zette: Frankenstein. Zoals voorgaande cursussen, zal deze cursus verscheidene genres en stromingen omvatten (ballade, ode, het lyrische gedicht, de terugkeer van het sonnet, historische romans, tijdschriften/dagboeken en autobiografie). De typische literaire belangen in deze periode zijn geschiedenis en esthetica.
De Victoriaanse periode, die in veel opzichten aansluit op de Romantiek, wordt gekenmerkt door een groot aantal tegenstellingen, die zich ook manifesteren in de literatuur. Tegenover een diep religieus gevoel, dat enerzijds vorm vindt in een sober evangelisme en anderzijds in een verlangen om terug te keren tot de katholieke wortels van het Anglicanisme, ontwikkelt zich ook een toenemende twijfel, bijvoorbeeld bij dichters als Alfred Tennyson en Matthew Arnold. Sociaal bewogen auteurs als Emily Brontë, Charles Dickens en Robert Browning stellen zich elk op hun eigen wijze teweer tegen het materialisme en de voortschrijdende industrialisering en nemen het op voor het gevoelsleven, de verbeelding, en de ontwikkeling van het individu. Onder andere Rossetti en de Pre-raphaeliten beweging worden gefascineerd door de schoonheid van het triviale detail, waarin Gerard Manley Hopkins de verscheidenheid van God's schepping herkent. In toenemende mate wordt de kernvraag: "hoe te leven" in een tijd van steeds snellere ontwikkelingen op sociaal, economisch, wetenschappelijk en geestelijk terrein. In romans als George Eliot’s Middlemarch wordt dit thema op panoramische schaal uitgemeten. Tussen de dood van Koningin Victoria en het begin van de Eerste Wereldoorlog worden enerzijds de oude wonden gelikt, en dienen zich anderzijds weer nieuwe thema's aan, zoals de eisen die de jongere generatie en de bezitloze klasse stellen aan de nieuwe eeuw. Dit komt onder andere tot uitdrukking bij auteurs als Joseph Conrad en William Butler Yeats.

Leerdoelen

 • Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip en de analyse van teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd.

 • Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 36

Toetsing

Toetsing

 • Essay(s)

 • Schriftelijk tentamen

Weging

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is een week na de laatste les

 • Schriftelijk tentamen (50%)

Regelmatige aanwezigheid, voorbereiding voor en deelname aan de hoorcolleges zijn verplichte elementen voor dit vak.

Herkansing

Onvoldoende eindcijfers kunnen worden herkanst.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie

 • informatie

Literatuur

 • Austen, Jane. Pride and Prejudice (1813) (Penguin Classics).

 • Shelley, Mary. Frankenstein (1831 version) (Penguin Classics).

 • Brontë, Emily. Wuthering Heights (1847) (Oxford World Classics).

 • Dickens, Charles. Great Expectations (1860-1861) (Penguin Classics).

 • Eliot, George. Middlemarch (1871-1872) (Oxford World Classics).

 • Thomas Hardy, Tess of the D’Urbevilles (1891) (Penguin Classics)

 • Bram Stoker, Dracula (1897) (Oxford World Classics)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Zorg er voor dat je alle Jane Austen’s Pride and Prejudice hebt gelezen vóór aanvang van de eerste bijeenkomst.

WEEK ONE: JANE AUSTEN, PRIDE AND PREJUDICE; WEEK TWO:MARY SHELLEY, FRANKENSTEIN; WEEKS THREE AND FOUR:EMILY BRONTE, WUTHERING HEIGHTS; WEEKS FIVE AND SIX: CHARLES DICKENS, GREAT EXPECTATIONS; WEEK SEVEN: STUDY WEEK; WEEKS EIGHT, NINE AND TEN: GEORGE ELIOT, MIDDLEMARCH; WEEKS ELEVEN AND TWELVE: THOMAS HARDY, TESS OF THE D’URBEVILLES; WEEKS THIRTEEN AND FOURTEEN: BRAM STOKER, DRACULA.