Studiegids

nl en

Literature 3B: Eighteenth-Century British Literature

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Literatuur 1A en literatuur 2, of equivalent.

Beschrijving

Literatuur 3B is een overzichtscursus over achttiende-eeuwse Britse literatuur. We zullen diverse prozateksten en gedichten bespreken in hun historische en letterkundige context, aan de hand van belangrijke concepten als decorum, enlightenment, reason, the self, public sphere, sensibility en imagination. Omdat de roman tegenwoordig het dominante literaire genre is, besteden we veel aandacht aan de opkomst en ontwikkeling van dit genre tijdens de achttiende eeuw. Daarnaast is er aandacht voor thematische en stilistische ontwikkelingen in de literatuur van het Neoclassicisme via Sensibility naar vormen van Romantiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • Beschikken studenten over gedegen kennis van de belangrijkste genres, thema’s en stilistische aspecten van de achttiende-eeuwse Britse literatuur.

 • Hebben studenten een goed inzicht in voor deze periode belangrijke literaire begrippen als novel, realism, verisimilitude, sensibility en romantiek.

 • Kunnen studenten achttiende-eeuwse literaire werken analyseren in relatie tot belangrijke cultuur-historische contexten.
  Hebben studenten hun onderzoeks- en schrijfvaardigheid verder ontwikkeld aan de hand van een literair-kritisch essay.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcolleges

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur, bij benadering als volgt verdeeld:

19.5 uur werkcollege
78 uur leeswerk (gemiddeld 6 uur per week)
26.5 uur tijd voor het voorbereiden van de tentamens
16 uur voor het schrijven van het essay (inclusief onderzoekstijd)

Toetsing

Toetsing

 • Essay van 1200-1500 woorden met een kleine onderzoekscomponent (twee academische bronnen), opgesteld volgens de regels van de MLA stylesheet (35%).

 • Take-home tentamen aan het einde van de cursus (65%).

Om de cursus te halen geldt voor het essay een minimumcijfer van 6; voor het take-home tentamen een minimumcijfer van 5.

Weging

 • Tentamen (1 uur) in oktober (15%).

 • Tentamen (1 uur) in december of januari (15%).

Beide tentamens toetsen primair contextuele kennis (cultuurhistorische contexten en een selectie van wetenschappelijke artikelen).

 • Essay van 1200-1500 woorden met een kleine onderzoekscomponent (twee academische bronnen), opgesteld volgens de regels van de MLA stylesheet (25%).

 • Take-home tentamen, bestaande uit 4 essay-opdrachten van 400 woorden (45%).

Herkansing

Voor de twee 1-uurstentamens geldt een minimumcijfer van 5.
Voor het essay en take-home tentamen geldt een minimumcijfer van 6.

Onvoldoende eindcijfers kunnen worden herkanst.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om studenten op de hoogte te houden van lopende zaken en hier ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Warburton, Nigel. The Basics of Essay Writing (Routledge)

 • Defoe, Daniel. Robinson Crusoe (Penguin)

 • Fielding, Henry. Joseph Andrews (Oxford World’s Classics)

 • Godwin, William. Caleb Williams (Oxford World’s Classics)

 • Greenblatt, Stephen, et al (eds.), The Norton Anthology of English Literature, 9th or 10th edition, vols 1 & 2, or vols C (The Restoration and the Eighteenth Century) & D (The Romantic Period) (Norton)

 • Radcliffe, Ann, A Sicilian Romance (Oxford World’s Classics)

 • Richardson, Samuel. Pamela (Oxford World’s Classics)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

De leesstof voor week 1 is: “Introduction to the Restoration and the Eighteenth Century (1660-1785)” en Aphra Behn, “Oroonoko, or the Royal Slave” in The Norton Anthology of English Literature, volume 1.