Studiegids

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.
Voorwaarde: Minor Taalvaardigheid Spaans 1 of bewijs van A2 niveau (ERK)
Als het hebben van A2-niveau niet kan worden bewezen, zou een toets in januari worden genomen om toegang tot deze cursus te krijgen.

De voorwaarde om aan het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen deelnemen is een voldoende voor het eindtentamen van het minorvak Spaans niveau 1 te hebben behaald.

Studenten die nooit het minorvak Spaans Niveau 1 hebben gevolgd maar voldoende voorkennis denken te hebben om het minorvak Spaans niveau 2 te kunnen volgen dienen eind januari een niveautoets af te leggen voordat ze toegang hebben tot het minorvak Spaans 2. Zij kunnen contact opnemen met de docent.

Beschrijving

Dit is de tweede van de twee taalvaardigheid cursussen in het Spaans in het kader van de Minor in Latijns-Amerikaanse Studies.
Het is een communicatieve taalvaardigheid cursus Spaans waarbij alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, gesproken productie en gesproken interactie), met inbegrip van grammatica en woordenschat, zijn geïntegreerd.

De cursus volgt de criteria van de Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR). De seminars zijn ontworpen volgens de actieaanpak en de vaardigheid behorend tot B1. Niveau1. Tijdens de seminars zullen alle onderwerpen door middel van schriftelijke en mondelinge teksten, video of audio fragmenten en rollenspelen worden besproken. Studenten werken individueel, in tweetallen of kleine groepen. Een actieve houding van studenten ten aanzien van de voorbereiding en participatie tijdens de seminars is van cruciaal belang om aan de leerresultaten van de cursus te voldoen.

Leerdoelen

Deze cursus behandelt de belangrijkste vaardigheden van luisteren, spreken (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en interactie), lezen en schrijven. Tegen het einde van de cursus zullen de studenten de B1.1 niveau in de genoemde vaardigheden hebben bereikt op basis van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.

Rooster

collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges waar studenten communicatieve vaardigheden in praktijk brengen, zowel individueel als in groepsvorm

Studielast

Totale belasting 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Het bijwonen van colleges: 4 uur per week, 13 weken: 52 uur

 • Beoordeling: 5 uur

 • Zelfstudie buiten lesrooster: (Het bestuderen van literatuur, het opstellen van opdrachten, woordenschat, lezen en schrijven) en de voorbereiding voor de schriftelijke en mondelinge examens): 83 uur (Dit betekent dat de student, gemiddeld, ongeveer 8 uur per week moet besteden aan het ontwikkelen van zijn / haar vaardigheden in het Spaans buiten de lesuren tijdens het semester.)

Toetsing

Toetsing

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 40% en eindtentamen: 40%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien het eindcijfer 5,4 of lager is, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen.

Weging

Het eindcijfer is het resultaat van het gewicht van de volgende elementen:

 • Schriftelijke examens: Deeltentamen: 40% en eindtentamen: 40%

 • Mondeling examen: 20%
  Mondeling examen bestaat uit twee delen: vraag-en-antwoord / het type interview en de interactie over specifieke situaties met een andere student of de docent.
  Geschreven examens (Midterm en Eindtntamen) bestaan uit drie delen:

 • Lezen

 • Grammatica en woordenschat

 • Schrijven
  Indien het eindcijfer 5,4 of minder is, moet de student de bijbehorende herkansing afleggen.

Herkansing

Herkansing: een schriftelijk examen over de stof van de hele cursus.

nabespreking tentamen

De datum van het examen herziening zal worden aangekondigd in Blackboard.
Hoe en wanneer een examenbespreking zal plaatsvinden wordt bekendgemaakt bij de publicatie van de tentamenresultaten. Als een student vraagt om een beoordeling binnen 30 dagen na de bekendmaking van de examenresultaten, zal een examenbespreking moeten worden georganiseerd.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Aan te schaffen boeken:

 • Gente hoy 1. Libro del alumno. Ed. Difusión. 2013 (Intertaal and Talenland)

 • Gente hoy 1. Libro de trabajo. Ed. Difusión. 2013 (Intertaal and Talenland)

 • Gente hoy 2 – Libro del alumno + CD,

 • Gente hoy 2 – Libro de trabajo, • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. Gabriel Inzaurralde

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

80% aanwezigheidsplicht. Van studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan discussies tijdens de seminars en naar behoren opdrachten uit voeren. Studenten die niet voldoen aan de 80% aanwezigheidsplicht zullen niet worden toegestaan examens af te nemen. Zowel verontschuldigd als niet verontschuldigd afwezigheden worden opgenomen. De grens is 20%.