Studiegids

nl en

Veldonderzoek Milieubiologie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Minimaal één van de cursussen Milieubiologie of Ecologie 1 dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Contact

Coördinator: Dr. K.B. Trimbos Email: trimbos@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de eerste week schrijven de cursisten, na een algemene inleiding die gezamenlijk met de cursus Veldonderzoek Ecologie wordt gehouden, in groepjes een onderzoeksvoorstel op basis van een geschreven onderzoeksopdracht. In de weken daarna wordt dit onderzoek ook echt uitgevoerd, te beginnen met twee weken veldwerk in en rond Leiden. Veldgegevens worden systematisch verzameld in het kader van de zelf vormgegeven onderzoeksopzet. Daarna wordt een week besteed aan het uitwerken en statistisch analyseren van de gegevens en de schriftelijke en mondelinge verslaglegging van de resultaten.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  1. Het leren zelfstandig milieubiologisch onderzoek op te zetten
  2. Het leren om onderzoek uit te voeren, data te analyseren, kritisch te interpreteren en te presenteren

Eindtermen:

  • Het kunnen uitwerken van een onderzoeksplan voor milieubiologisch veldonderzoek, met aandacht voor ceteris paribus, storende, transversale/longitudinale opzet, pseudoreplicatie, conditionerende/stoor variabelen etc.;

  • Het zelfstandig kunnen uitvoeren van milieubiologisch veldonderzoek, met alle verantwoordelijkheden voor terreinbeheerders, materiaal e.d. die erbij horen;

  • Het zelfstandig kunnen analyseren en publiceren van een verslag van het onderzoek

  • Het kunnen samenwerken in een groep, taakverdelingen, overleg, afspraken.

Rooster

Van 8 juni 2020 tot en met 3 juli 2020, het detailrooster wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Semi-zelfstandig veldonderzoek

Toetsing

Schriftelijk projectvoorstel en mondelinge en schriftelijke presentatie onderzoeksverslag

Blackboard

Detailinformatie wordt op Blackboard gepubliceerd.

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden op Blackboard
Maximaal aantal deelnemers: 20