Studiegids

nl en

Evolutiebiologie 2

Vak
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. M. v.d. Zee
Email: m.van.der.zee@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

-Dit vak geeft een totaaloverzicht van de evolutiebiologie. Begrippen uit het eerste jaar, zoals adaptatie, soortvorming, seksueel dimorfisme en altruïsme worden kort herhaald. In dee eerste week wordt gefocust op fylogeniereconstructie. Met DNA dat je uit varens geïsoleerd hebt, ga je zelf een moleculaire stamboom maken. In dee tweede week ligt de nadruk op populatiegenetica, zowel met computermodellen als met een selectie-practicum met Drosophila, waarbij je zelf selectie uitvoert, genotypeert m.b.v. een SNP analyse en rekent met allelfrequenties. Verder wordt de kennis van de geschiedenis van het leven stevig uitgebreid, onder andere met een fossielenpracticum. In de laatste week wordt aandacht besteed aan evo-devo (evolutionary developmental biology): de ontwikkelingsbiologische basis van evolutionaire veranderingen. Accenten worden tevens gelegd op veroudering, life histories ende relevantie van evolutie voor de menselijke gezondheid. Evolutionaire aspecten van vogelgriep, HIV en kanker komen aan de orde.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Totaaloverzicht van evolutiebiologie

Eindtermen:

  • De essentie van verschillende fylogeniereconstructiemethoden (parsimonie, maximum likelihood, Bayesiaanse analys) begrijpen.

  • het kunnen analyseren, interpreteren en beoordelen van stambomen en hun ondersteuning.

  • Moleculaire technieken, zoals DNA isolatie, PCR, sequensen en SNP analyse begrijpen en in staat zijn de juiste techniek te kiezen.

  • Kunnen rekenen met allelfrequenties, Hardy-Weinberg, linkage disequilibrium en begrijpen wat er gebeurt met allelfrequenties onder selectie

  • De moleculaire basis begrijpen van variatie en evolutionaire veranderingen.

  • Het leveren van hypothesen over de oorsprong van het leven en feitenkennis over de geschiedenis van het leven.

  • Het evolutionair verklaren van fenomenen als seksueel dimorfisme, sociaal gedrag en veroudering.

Rooster

Van 23 september 2019 tot en met 25 oktober 2019, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Colleges, practicum, werkcolleges, en veel computerpractica

Toetsing

Tentamen, practicumverslagen en labjournaal.

Blackboard

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Blackboard

Literatuur

Het volgende boek is verplicht:
Evolutionary Analysis van Scott Freeman en Jon C. Herron, Publisher: Benjamin Cummings, 5th edition ISBN 13: 1-292-06127-8
De cursus volgt de structuur van dit boek. Sommige computerpractica verwijzen naar het boek. Er wordt zelfstudietijd ingeroosterd voor dit boek.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard