Studiegids

nl en

Farmacoepidemiologie

Vak
2019-2020

Tekst onder voorbehoud

Beschrijving

In dit vak komen de grondbeginselen van epidemiologisch onderzoek naar gebruik en effecten van geneesmiddelen aan bod. Via hoorcolleges wordt de basis van het vakgebied behandeld (inkadering vakgebied, studie designs, principes van bias & confounding). Via werkcolleges wordt de studenten geleerd om kritisch literatuur te beoordelen, eenvoudige associatiematen te berekenen en door middel van rekenoefeningen inzicht te verschaffen in effecten als confounding en bias.

Coordinator

Dhr. Dr. W.R. Lijfering

Doelgroep

BFW3

Toegangseisen

Formeel gelden voor dit vak geen toegangseisen, echter adequate kennis van statistiek en basiskennis van (patho)fysiologie worden wel verondersteld.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en/of werkcolleges + zelfstudie

Literatuur

Voor basale epidemiologie worden de volgende boeken geadviseerd:

  • Vandenbroucke JP, Hofman A. Grondslagen der epidemiologie. Maarssen. Elsevier gezondheidszorg, 2004.

  • Voor verdiepende literatuur: zie artikelen en presentaties op BlackBoard (course documents)

Leerdoelen:

  • Kennismaking met het vakgebied farmaco-epidemiologie (FEP)

  • Kennen van de concepten, fundamenten en vaktermen van de FEP

  • (Zelfstandig) toepassen van de opgebouwde kennis (literatuuropdracht + case studies)

Toetsing

Schriftelijk tentamen 40 algemene multiple choice vragen.