Studiegids

nl en

Celbiologie (BFW)

Vak
2019-2020

Beschrijving

In het vak Celbiologie worden structuren en processen van eukaryote cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden worden gegeven van het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziekten.

Coordinator

Prof.dr.H.P.Spaink
Email: h.p.spaink@biology.leidenuniv.nl

Doelgroep

BFW1 & Biologie1

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Publishing Inc. ISBN 9780815344643 (evt. 5e editie).

Leerdoelen

Het leren begrijpen van de processen in levende cellen. Hierbij is het van belang oog te krijgen voor de algemene principes die in alle levende cellen voorkomen en die te leren onderscheiden van specialisaties die alleen een rol spelen in bijzondere typen cellen of bepaalde processen. Door de processen in hun ruimtelijke context te bestuderen wordt geleerd om begrip te krijgen voor de schaal in ruimte en tijd waarin de processen zich afspelen.
Aan het einde van het vak

  • weet de student welke structuren en processen in cellen algemeen zijn en welke gespecialiseerd voor bepaalde celtypes.

  • kent de student de hoofdelementen van het cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging.

  • kan de student essentiële cellulaire processen in ruimte en tijd dimensies plaatsen

  • kan de student met behulp van de kennis van de principes van signaaltransductie van de cel begrijpen hoe sommige ziekten en geneesmiddelen werken

Toetsing

Over de colleges wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard