Studiegids

nl en

Die Wissenschaft der Wörter

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Een afgeronde bacheloropleiding Duits of taalwetenschap en een goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Wer an Sprache denkt, denkt an Wörter. Auch für die Sprachwissenschaft sind Wörter interessant. Sind “schreibst” und “schreibt” zwei Wörter oder zwei Formen desselben Wortes? Ist “Haupt-“ in “Haupteingang” ein Substantiv oder ein Präfix? Wie werden neue Wörter wie “whatsappisch” gebildet, und warum funktioniert das nicht mit “*Facebookung”? Warum gibt es praktisch keine echten Synonyme? Wie verstehen wir, dass “Kalkreiniger” gegen Kalk ist, aber “Glasreiniger” nicht gegen Glas? Welches Phänomen sehen wir bei den völlig verschiedenen Formen von “sein”, nämlich “bin” und “seid”?

In diesem Seminar werden die wichtigsten Themen der Morphologie besprochen: der Aufbau von Wörtern, ihre Bedeutung und ihre Funktion in der Sprache, die Bildung von neuen Wörtern, aber auch die Architektur des mentalen Lexikons.

Die Studenten arbeiten viel selbständig, sie sammeln eigene Sprachdaten und ziehen daraus eigene Schlüsse.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

 • Grondige kennis van de morfologie van het Duits en elementaire kennis van de morfologie van andere verwante en niet verwante talen

 • Inzicht in de manieren waarop morfologische eenheden en processen worden geïdentificeerd

 • Basaal inzicht in morfologische theorieën

 • De vaardigheid om mondeling en schriftelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te doen van taalobservaties en van gelezen vakliteratuur. Dit wordt onder bewijs gesteld door middel van een mondelinge presentatie en twee schriftelijke werkstukken.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 13 x 4 = 52 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 26 uur

 • schriftelijke uitwerking presentatie: 36 uur

 • Werkstuk: 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Actieve deelname werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (1000 woorden)

 • Werkstuk (7000 woorden)

Weging

 • Actieve deelname werkcolleges: 10%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (“abstract”): 20%

 • Werkstuk: 50%

Het werkstuk moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger. Het eindcijfer voor het college als geheel moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger.

Herkansing

Alleen het werkstuk mag herkanst worden.

Feedback

De deelnemers ontvangen schriftelijk feedback op de presentatie, het abstract en het werkstuk.
Studenten hebben het recht om hun beoordeelde essay in te zien binnen een periode van 30 dagen na bekendmaking van het cijfer.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

 • Het te beschikking stellen van studiemateriaal (incl. powerpoints uit de werkcolleges)

Literatuur

 • Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij dr. Jenny Audring (https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jenny-audring#tab-1)

Voor algemene vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk