Studiegids

nl en

Middelweels

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

Inleiding tot Middelweels vanuit historisch-vergelijkend perspectief, dus in vergelijking met de andere Keltische en Indo-Europese talen. Het eerste deel van het college behandelt de klank- en vormleer van het Middelweels, en schetst de ontwikkeling vanuit de Indo-Europese prototaal. Tijdens de tweede helft van het college lezen we een bekende Middelweelse tekst.

Leerdoelen

  • Inzicht in de taalstructuur van het Middelweels

  • Elementaire leesvaardigheid

  • Inbedding van het Middelweels binnen het ruimere kader van het Keltisch en het Indo-Europees.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

  • 5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 67 uur voorbereiden college, 42 uur voorbereiden tentamen, 2 uur tentamen. Geen tussentijdse toets.

  • toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Herkansing

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Literatuur

  • D.S. Evans. 1964. A Grammar of Middle Welsh. Dublin Institute for Advanced Studies.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Guus Kroonen