Studiegids

nl en

Postkoloniale Nederlandse letterkunde (thema: vluchtelingenliteratuur)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

 • BA Nederlandkunde / Dutch Studies;

 • BA Nederlandse Taal en Cultuur;

 • BA Literatuurwetenschap.

Beschrijving

In deze cursus onderzoeken we het brede spectrum van representatie van de huidige vluchtelingencrisis, in literatuur en andere media. Enerzijds worden vluchtelingen in de publieke ruimte regelmatig omschreven als ‘tsunami’, ‘plaag’ of ‘stroom’ en wordt er een retoriek van angst gehanteerd. Anderzijds worden we aangespoord om oog te hebben voor het menselijke aspect, waarbij er aandacht wordt besteed aan ‘het eigen verhaal’ van de vluchteling als individu. Migranten worden op foto’s enerzijds afgebeeld als massale en bedreigende groepen bij grensposten of op gammele boten, wat een effect van ‘dehumanisering’ teweegbrengt. Terwijl anderzijds de foto van één verdronken jongetje het persoonlijke drama invoelbaar lijkt te kunnen maken.
We onderzoeken in deze cursus de taal, beeldspraak en retoriek van het vluchtelingendebat en de effecten daarvan. Hoe beelden kranten en andere media vluchtelingen af en hoe wordt er over migratie en migranten gesproken? Daarbij kijken we in het bijzonder naar de weerslag van het maatschappelijke en publieke debat in literatuur. Welke discoursen zien we hierin weerspiegeld? Worden proza en poëzie ingezet om na te denken over de huidige vluchtelingencrisis? Zijn literatuur en andere kunstvormen onderdeel van het maatschappelijke debat? Zo ja, op welke specifieke manier? Trachten literaire schrijvers bijvoorbeeld een tegenwicht te bieden aan de dehumanisering van vluchtelingen?
Via verschillende theoretische teksten verkennen we aspecten als de framing van vluchtelingen, de politiek van angst (Ahmed) en het idee van gastvrijheid (Derrida). We lezen daarnaast verschillende recente literaire werken die de vluchtelingencrisis als thema hebben, zowel uit de Nederlandse literatuur, als in vertaling, waarbij verschillende genres aan bod komen (proza, poëzie, non-fictie, documentaire etc.). Je kunt hierbij denken aan de roman De ontelbaren van Elvis Peeters, de documentaire-serie Via Genua van Ilja Leonard Pfeijffer of de novelle De clandestienen van Youssouf Amine Elalamy, maar ook andere casussen zijn mogelijk, in overleg met de docent. We zullen bij de analyse bijvoorbeeld letten op narratieve en literair-technische aspecten. Vanuit wie wordt er verteld of gefocaliseerd? Welke metaforen worden er gehanteerd? Hoe zorgen teksten voor identificatie of distantie? Studenten kiezen voor hun paper een eigen casus in overleg met de docent.

Leerdoelen

 • Aan het eind van dit vak ben je goed thuis in het onderzoek naar literaire en algemeen culturele representaties van migratie en vluchtelingenstromen.

 • Je leert zelfstandig literatuurwetenschappelijk onderzoek doen.

 • Je leert je onderzoeksvragen in te bedden in actuele, internationale discussies op het terrein van het onderzoek.

 • Je leert onderzoek en onderzoeksresultaten te verbinden met maatschappelijke vragen en de maatschappelijke actualiteit.

Werkvorm

Rooster

Rooster MA - semester 1

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Gastcollege

 • Excursie

Studielast

 • bijwonen colleges: 39 uur (13 x 3 uur)

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en theorie: 96 uur

 • Schrijven van notities en houden van referaten: 45 uur.

 • Tijd voor het schrijven van werkstuk: 100 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Totale studielast: 228 uur (10 EC)

Toetsing

 • Wekelijkse opdrachten (AVV)

 • Groepspresentatie 20%

 • Onderzoeksdossier 20%

 • Opzet paper (AVV)

 • Paper 60%

Alleen het paper kan worden herkanst.
Voor alle onderdelen moet minimaal een 5.5 behaald worden.

Nabespreking:

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor

 • studiehandleiding

 • voor mededelingen

 • voor het inleveren van opdrachten en werkstukken.

Literatuur

Definitieve lijst zal nog bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs.willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden is hier te vinden.

Contractpmderwijs: Niet van toepassing

Contact

Dr. S.M. (Sarah) Beeks profielpagina

Opmerkingen

N.v.t.