Studiegids

nl en

Introductie Levenskeuzes en Demografie

Vak
2018-2019

Toelatingseis

Tweedejaars studenten van het Honours College FSW programma, Wetenschap & Samenleving-track.

Beschrijving

Al of niet studeren, op jezelf wonen of thuis, wel of geen kinderen krijgen, je embryo wel of niet laten screenen op erfelijke ziekten, je geld verdienen binnen of buiten de lijnen van de wet, je dementerende ouders thuis laten of naar een verzorgingshuis brengen – het zijn allemaal levenskeuzes die we zelf maken. Dit doen we echter niet in een vacuüm. We worden bij onze keuzes beïnvloed door macro-economische, demografische en andere maatschappelijk processen, en tegelijkertijd beïnvloeden onze keuzes deze processen. In dit vak gaat het om de wetenschap van de persoonlijke keuze. Hoe kiezen mensen? En hoe kun je keuzeprocessen beïnvloeden?

Leerdoelen

Na succesvol doorlopen van de introductiecursus ben je:

  • op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten en debatten rondom levenskeuzes en demografie

  • in staat positie in te nemen en te verdedigen in het wetenschappelijk debat over levenskeuzes en demografie

  • in staat om interventies te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke problematiek op het gebied van levenskeuzes rondom gezondheid, werk, wonen en relaties

Onderwijsmethoden

In deze cursus wordt een actieve inbreng van de studenten verwacht. De colleges zijn interactief en er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst lees je invloedrijke teksten op het gebied van levenskeuzes en demografie. Tijdens de eerste bijeenkomst word je uitgedaagd om deze teksten kritisch te bestuderen. Je kiest samen met een medestudent een specifieke case uit om diepgaand te bestuderen. Tijdens de tweede bijeenkomst bespreekt de docent een casestudy uit eigen onderzoek, ter inspiratie voor jullie eigen casestudy. Tijdens de derde bijeenkomst debatteer je met medestudenten over kwesties rondom levenskeuzes en demografie. De cursus eindigt met de presentatie van je casestudy in een poster presentatie.

Locatie

Leiden

Aantal deelnemers

Maximum: 50 deelnemers

Beoordeling

Je krijgt kwalitatieve feedback op je poster. Beoordeling van je deelname aan de cursus is gebaseerd op je betrokkenheid tijdens de bijeenkomsten, je moed en/of competentie in het debat en de innovatie en/of grondigheid van je poster, in de categorieën onvoldoende, goed of excellent.

Rooster

Date Time Location Room
Oct 31 18:30-21:00h Leiden PDLC 5A23
Nov 14 18:30-21:00h Leiden PDLC 5A23
Nov 28 18:30-21:00h Leiden PDLC 5A23
Dec 14 13:00-17:00h Leiden PDLC 1A20

Registration

Registratie gebeurt via je persoonlijke studieplan.

Contact information

TBA