Studiegids

nl en

Werkcollege Akkadisch 1: Oudbabylonische brieven

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift en Akkadische Teksten 17/18 of vergelijkbare cursus uit eerdere jaren.

Beschrijving

De cursus biedt een inleiding tot de brieven uit de Oudbabylonische periode. Op college worden vanuit het originele spijkerschrift gelecteerde brieven gelezen, vertaald en in hun historische en culturele context geplaatst.

Leerdoelen

Kennis van

 • de Oudbabylonische taal en het daarvoor gebruikte spijkerschrift;

 • de Oudbabylonische periode

 • Inzicht in

 • de geschiedenis en cultuur van Babylonië Vaardigheid in

 • het translitereren van spijkerschrift

 • het grammaticaal analyseren en vertalen van Oudbabylonisch Akkadisch

 • het gebruik van woordenboeken, tekenlijsten, handboeken.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:

I.1a, I.1b, I.1.e, V.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: IV.1

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13x2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 12x4 = 48 uur

 • Bestuderen Literatuur:

 • Maken werkstuk : 20 (inclusief onderzoek en literatuurstudie)

 • Voorbereiding voor toetsing: 44

 • Toetsing: 2

Toetsing

Toetsing

Werkstuk over 1 op te geven brief, in te leveren na de toetsweek.
Schriftelijk tentamen na blok 2: transliteren en vertalen van een brief, beantwoorden van open vragen over achtergrond en grammatica.

Weging

Werkstuk: 40%
Tentamen: 60%

Herkansing

Schriftelijk tentamen, 100 %

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

 • Inleveren opdrachten

Literatuur

 • W. von Soden, Grundriss der Akkadischen Grammatik. 3. Auflage. Roma 1995. (te gebruiken bij preparatie)

 • Door docent nader op te geven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Dr J.G. Dercksen