Studiegids

nl en

Cinema: Postmodernisme & Complexe narratieven

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college bouwt voort op het college Cinema: Realisme & Modernisme (Stromingen 1) en Cinema: Avantgarde (Stromingen 2). In het college staan we stil bij de voor het postmodernisme cruciale vragen: hoe zit het met de rol representatie in een tijd en cultuur die wordt gekenmerkt door wat Jean Baudrillard een “bombardement van tekens” en een “implosie van betekenis” heeft genoemd? Is er nog wel nieuwe betekenisvorming in innovatie mogelijk in een tijdperk waarin tekens en beelden alleen nog maar naar elkaar verwijzen? Welke politiek en sociaal-culturele repercussies heeft het toespelen op klassieke en artistiek-canonieke cinema (dat wordt gezien als een fundamenteel principe van het postmodernisme)? Zijn de intertekstuele verwijzingen vooral een vorm van ‘pastiche' of ‘simulatie,’ geassocieerd met creatieve armoede en een implosie van betekenis, zoals respectievelijk Jameson en Badrillard beweren, of hebben zij wel degelijk een (ideologie)kritisch potentieel? In het eerste deel van het college zal het debat mede gevoerd worden aan de hand van een aantal films vanaf midden jaren 80. In de tweede helft van het college spitsen wij ons meer toe op de meer recente discursieve en technologische ontwikkelingen in de film, door stil te staan bij de toenemende complexiteit van narratieven binnen het veranderende medialandschap sinds eind jaren ’90. Waar de discussie over postmodernisme in film vooral is vormgegeven vanuit een literatuurwetenschappelijke traditie, daar is de discussie over (narratieve) complexiteit vooral geïnspireerd door ontwikkelingen op het gebied van de digitale media, systeemtheorie, en techniek filosofie. Wij verkennen in deze cursus beide invalshoeken, en staan stil bij hun onderlingen verschillen en overeenkomsten.
Naast een aantal historische en hedendaagse verschijnselen en de nodige theoretische reflecties, zullen in deze cursus ook een aantal andersoortige teksten worden aangereikt en besproken, zoals manifesten en getuigschriften.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van de historische relatie tussen cinema, avantgarde en het postmodernisme;

  • heeft de student voldoende kennis van het debat over narratieve complexiteit in cinema en de relatie tot het postmodernisme;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes en thema’s van het postmodernisme en narratieve complexiteit in film en de belangrijkste theorieen hierover;

  • is de student in staat de student stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en typerende cinematografische technieken behorende tot het postmodernistisme en de narratieve complexiteit te herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste (film-)theoretische opvattingen hierover herkennen, begrijpen en parafraseren.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 84 uur

  • Toetsing: 30 uur

Toetsing en weging

Paper (100%)

Herkansing en weging

Paper (100%)

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Artikelen via Blackboard.
Raadpleeg de Studiehandleiding op Blackboard voor het meest up-to-date programma.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent mevr. Dr. P. Hesselberth

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.