Studiegids

nl en

Cultuurgeschiedenis van Mesopotamië

Vak
2018-2019

Beschrijving

Dit college biedt een inleiding in het rijke culturele erfgoed van het oude Mesopotamië. We benaderen dit brede onderwerp vanuit de literatuur die in het spijkerschrift geschreven en overgeleverd is. Zo maken we onder andere kennis met het kleitablet als drager van literatuur in een overwegend orale verteltraditie, met het paleis als opdrachtgever en consument van verhalengoed, met de school als plaats waar literatuur bestudeerd en doorgegeven werd, met het archief en de bibliotheek waar literatuur bewaard werd, en met de vele raakvlakken tussen literatuur, wetenschap, en muziek. Het doel is inzicht te krijgen in de plaats van literatuur in de Mesopotamische wereld. Wie schreef en las literatuur? Met welk doel? Wat betekenen begrippen als “auteur”, “lezer”, “genre”, “canon” e.d. in de context van Mesopotamië?

Leerdoelen

De student verwerft inzicht in de complexe culturele en sociale processen die bepalend waren voor de productie en reproductie van literatuur in Mesopotamië. Zij/hij maakt kennis met begrippenapparaat uit de literatuurstudie en leert dit toe te passen op Mesopotamische letterkunde.

Rooster

Zie roosterpagina

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 × 2 uur = 26 uur

  • Voorbereiden college: 12 × 6 uur = 72 uur

  • Studeren voor schriftelijke tentamens: 2 x 19 uur = 38

  • Toetsing: 2 × 2 uur = 4 uur

Toetsing

De toetsing vindt plaats d.m.v. twee schriftelijke toetsen. De tussentoets bestrijkt de stof van het eerste blok; de eindtoets bestrijkt de stof van het tweede blok. Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van beide toetsen. Bij een onvoldoende moet de hele stof (beide blokken) door middel van een schriftelijke toets herkanst worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • ter beschikking stellen van studiemateriaal

  • communicatie

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt op Blackboard en zal voor het grootste deel bestaan uit hoofdstukken van het boek The Oxford Handbook of Cuneiform Culture (eds. K. Radner and E. Robson; Oxford 2011).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.