Studiegids

nl en

Nieuwassyrische koningsinscripties

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en Spijkerschrift

Beschrijving

De cursus biedt een inleiding tot de inscripties van koningen van het Nieuwassyrisch Rijk. Tijdens het
college wordt een deel van de inscripties van Esarhaddon (680-669 v.Chr.) vanuit het originele spijkerschrift gelezen, vertaald en in zijn historische en culturele context geplaatst.

Leerdoelen

Kennis van:

 • de Standaardbabylonische taal en het daarvoor gebruikte spijkerschrift;

 • de Nieuwassyrische periode

Inzicht in:

 • de politieke en religieuze ontwikkeling van Assyrië

 • het genre van de koningsinscripties

Vaardigheid in:

 • het translitereren van spijkerschrift

 • het grammaticaal analyseren en vertalen van Standaardbabylonisch Akkadisch

 • het gebruik van woordenboeken, tekenlijsten, handboeken over geografie.

 • het gebruik van relevante internet sites.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, I.1b, V.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden:
IV.1

Rooster

Zie de roosterpagina

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13x2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 12x4 = 48 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 62 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijke tussentoets na blok 3: translitereren en vertalen van tijdens college gelezen tekstgedeelte. 30%
Schriftelijk tentamen na blok 4: translitereren en vertalen van tijdens college gelezen tekst en beantwoorden van vragen over bestudeerde literatuur.

Weging

Tussentoets: 30%, tentamen: 70%

Herkansing

Schriftelijk hertentamen, 100%

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

Literatuur

 • door docent nader op te geven

 • Chicago Assyrian Dictionary (als PDF te downloaden)

 • R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexikon

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Dr. J.G. Dercksen