Studiegids

nl en

Werkcollege Hittitische teksten

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Kennis van de Hittitische taal (Hittittisch I of een vergelijkbaar vak)

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om de kennis van de Hittitische taal te verdiepen en nader kennis te maken met de rijke schriftelijke nalatenschap van het Hittitische rijk (ca. 1650-1180 v. Chr.) In dit college zal een selectie Hittitische teksten worden gelezen, waaronder (delen van) annalen, verdragen, gebeden en literaire en mythologische teksten. Hierbij zal aandacht worden besteed aan zowel de grammaticale aspecten als de cultuurhistorische achtergrond van deze teksten.

Leerdoelen

Na het afronden van deze curus beschikt de student over:

  • Verdiepte kennis van de Hittitische grammatica,

  • Vaardigheid in het analyseren en vertalen van Hitttische teksten

  • Kennis van de cultuurhistorische achtergrond van deze teksten.

  • Inzicht in de schriftelijke nalatenschap van het Hittitische rijk

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 13 × 2 = 26 h.

  • Voorbereiden college en maken opdrachten: ca. 56 h.

  • Voorbereiding tentamen: ca. 56 h.

  • Toetsing: 2 h.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen bestaande uit: – korte open vragen over en vertaling van bestudeeerde Hittitische literatuur – vertaling ongeziene Hittitische tekstpassage 75%

  • participatie in college en maken opdrachten: 25%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Het tentamen kan in zijn geheel worden herkanst

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en verdere informatie over de cursus.

Literatuur

De te lezen literatuur zal te zijner tijd bekend worden gemaakt op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Willemijn Waa

Opmerkingen

Ivm het rooster: De colleges van dit vak zullen ook worden gevolgd door studenten die deelnemen aan het MA vak ‘The Written Legacy of the Hittites”