Studiegids

nl en

Materiële cultuur van het oude Egypte

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Archeologie van het Oude Nabije Oosten BA1, usiscode 5531VAON1.

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen. We zullen in het bijzonder naar aardewerken objecten kijken. In dit college worden de oude culturen tastbaar: door een object na te tekenen en te analyseren, documenteer je een zelfgekozen alledaags of bijzonder voorwerp uit het oude Egypte.

Leerdoelen

  • De student verwerft inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.

  • De student krijgt praktische ervaring met het omgaan, analyse en documentatie van objecten.

  • De student maakt kennis met digitale technieken om artefacten te documenteren.

  • Het verkrijgen van een analyserend en kritisch observatievermogen

  • Mondelinge presentatievaardigheden

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1b, I.1c, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • 5.0 EC (=140 u);

  • 26 uur college

  • 2 uur tentamen

  • 111 uur besturen vakliteratuur + referaten

  • 1 uur nabespreking toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok met (invul)vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en de collegestof.

Vóór de eindtoets twee korte presentaties. Eén presentatie is op basis van een deel van de te bestuderen literatuur en één presentatie op basis van een bestudeerd object.

De twee presentaties wegen samen voor 30%, het tentamen voor 70%.

Herkansing:

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Dit is een selectie van boeken die in de cursus complet of in delen gelezen worden. Verdere artikelen worden in de syllabus uitgelegd.

D. Arnold et al., An Introduction to Ancient Egyptian Pottery, 1993
B. Bader and M.A. Ownby (ed.), Functional Aspects of Egyptian Ceramics in their Archaeological Context. Proceedings of a Conference held at the McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge, July 24th - July 25th, 2009, 2013

Aanmelden

uSis.

Contact

Mw. Dr. M. Müller

Opmerkingen