Studiegids

nl en

Fysica van Moderne Technologie

Vak
2018-2019

Toegangseisen (Admission requirements)

n.v.t.

Beschrijving (Description)

In dit keuzevak zullen we de fascinerende fysica achter verschillende dagelijkse en opkomende technologieën bespreken en verkennen. De cursus zal fysicaonderwerpen die je eerder hebt bestudeerd onder andere in "introductie moderne natuurkunde" verder verbinden met hightechtoepassingen en dieper ingaan op verschillende aspecten om goed inzicht te krijgen. We bereiken dit door middel van:

 • instructies om je voor te bereiden op de volgende les

 • hoorcolleges die tijd laten voor vrije discussie van technologieën

De belangrijkste onderwerpen (en technologieën) die we bespreken zijn:

 • Licht en fotonen

 • Speciale en algemene relativiteitstheorie en globale positioneringssystemen (GPS & co)

 • Vastestoffysica en vaste stof optica (flash-technologie, zonnecellen, light emitting diodes, lasers)

 • Qubits (magnetic resonance imaging, quantum computing, quantum cryptography, atomic clocks)

 • Moderne elektronen en scanning-probe microscopietechnieken

Leerdoelen (Course Objectives)

Na de cursus zal je voor een groot deel van moderne technologieën snel de relevante natuurkundige achtergrond kunnen uitzoeken, eenvoudige kwantitatieve berekeningen en afschattingen erover kunnen doen, en verslag leggen van je bevindingen.

Meer specifiek, na het actief deelnemen aan de cursus zal je:

 • in staat zijn om de effecten van speciale en algemene relativiteitstheorie in technologieën van het dagelijks leven te berekenen.

 • de basisconcepten van vastestoffysica begrijpen en in staat zijn om de elektronische en optische eigenschappen van halfgeleider apparaten te voorspellen.

 • inzicht hebben in de fascinerende eigenschappen van goed gecontroleerde kwantumsystemen.

 • in staat zijn om eenvoudige evolutie van kwantumsystemen inclusief metingen te berekenen.

Algemene Vaardigheden (Soft Skills)

Door actief deelnemen aan de cursus word je verder getraind in:

 • efficiënt informatiebronnen te vinden en kritisch te raadplegen

 • begrijpen en beoordelen van wetenschappelijke artikelen

 • juiste inschattingen en benaderingen te doen

 • opstellen van eenvoudige back-of-the-envelope berekeningen

Rooster (Timetable)

Rooster

Onderwijsvorm (Mode of instruction)

Hoorcollege, huiswerk, project (zelfstudie, feedback, presentatie, scriptie, peer review)

Studielast

Hoorcolleges: 22 uur.
Voorbereiding & huiswerk: 26 uur.
Project: 36 uur.

Toetsing (Assessment)

 • Huiswerk opgaven: 10%

 • Project (in koppels):

 • Voorbereiding: 20%

 • Presentatie: 20%

 • Verslag: 30%

 • Project verslag peer review: 20%

Blackboard

Literatuur (Reading list)

A. Beiser, Concepts of Modern Physics, 6th ed. McGraw-Hill 2003.

Contact

Dr. W.Löffler (Wolfgang)