Studiegids

nl en

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

geen

NB: de cursus wordt in het Engels gegeven.

Beschrijving

Dit inleidend college behandelt de thermodynamische en moleculaire basis van de moderne biofysica.

In wekelijkse colleges van 2 uur zal de nadruk liggen op een kwantitatieve beschrijving van vraagstukken uit de biologie, zoals het gedrag van polymeren (DNA en eiwitten) of cellulaire transport processen.

Leerdoelen

Je zult kunnen aangeven hoe de wetten van de fysica levende systemen beperken en vormgeven en hoe je een benadering vanuit de fysica kan toepassen op fundamentele problemen in de biologie.

Na deze les zal je in staat zijn om:

  • de belangrijkste componenten van een cel te benoemen

  • basale kansrekening toe te passen op vragen in erfelijkheid

  • de diffusievergelijking toe te passen op transportprocessen in cellen

  • de verandering in wanorde (entropie) te berekenen voor eenvoudige thermodynamische processen

  • biologische systemen in equilibrium te beschrijven met behulp van de Boltzmann-verdeling

Algemene vaardigheden (soft skills)

  • je bereidt de lezingen voor door het lesmateriaal (boek) te bestuderen en je kennis te testen in online quizzen

  • je past conceptuele inzichten toe op concrete probleemstellingen

  • je plant vooruit en studeert continu om de studielast over het hele semester te spreiden

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen en quizzes op Blackboard. Het eindcijfer wordt berekend volgens: eindcijfer = max(tentamen, 0.8*tentamen + 0.2*quiz). Voor het hertentamen vervalt het resultaat van de quizzes.

Blackboard

De slides komen na elk college op Blackboard. Om de week worden vraagstukken bijbehorende een hoofdstuk besproken of is er een quiz over een hoofdstuk. Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig. Blackboard UL

Literatuur

Biological Physics: Energy, Information, Life, Philip Nelson, ISBN 0716798972 (Aanschaf verplicht; Dit boek wordt ook gebruikt bij Physics of Life – From Motors to Nerve Pulses). Hoofdstukken 1 t/m 7 worden behandeld.

Contactgegevens Docent

Dr.Stefan Semrau