Studiegids

nl en

Grammatica – Taalvaardigheid II

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is bedoeld voor reguliere studenten Dutch Studies en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.
Voldoende voor Taalverwerving I: Schrijven/Grammatica 1B.

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammaticaregels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan. Van het boek De Regels van het Nederlands worden de eerste 34 hoofdstukken behandeld.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammaticaopdrachten. In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

  • Werkcollege: deelname is verplicht.

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen boek en maken wekelijkse opdrachten uit werkboek: 62 uur

  • maken in te leveren opdrachten (3x): 24 uur

  • voorbereiding tentamen: 24 uur

  • toetsing: 2 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met zowel open als gesloten vragen (70%). Gedurende het semester moet drie keer een opdracht worden ingeleverd. Het gemiddelde cijfer voor deze opdrachten telt mee voor het eindcijfer (30%). Voor het tentamen moet minimaal een 5 worden gehaald.

Herkansing

Voor zowel de opdrachten als het tentamen is een herkansingsmogelijkheid (bij de opdrachten pas na inlevering van de 3e opdracht).

Nabespreking tentamen/werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2004, 3e druk), De Regels van het Nederlands: Grammatica Werkboek voor Anderstaligen en Werkboek. Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN 9001 14198 6 en 9001 14197 8

of

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau (2017, 4e licht herziene druk) De Regels van het Nederlands: Grammatica voor docenten en cursisten en Werkboek. Amsterdam: VU University Press. ISBN 978b90 8659 764 2 en 978 90 8659 767 3

Aanmelden

IInschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Bij problemen met de inschrijving in usis neem contact op met het secretariaat

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. C.A. Hemerik
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. N.vZagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

Niet van toepassing.