Studiegids

nl en

Tweedetaalverwerving: didactiek en toetsing

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Afgerond college Inleiding Linguïstiek of een vergelijkbaar inleidend college taalwetenschap en/of het college Inleiding Tweedetaalverwerving (1e semester).

Beschrijving

In dit college leren studenten verschillende principes van didicatiek bij het leren van een tweede/vreemde taal. Welke vormen van instructie hebben zin, en welke vormen van instructie zouden zelfs niet of zelfs averechts kunnen werken? Bovendien gaan we in op de aspecten van evaluatie en beoordeling van taalvaardigheid. Hoe moet je op een zinnige en eerlijke manier taalvaardigheid meten? Uiteindelijk beschrijven studenten de methodes van didactiek en toetsing van een taalvak aan een opleiding in Leiden. Welke principes en methodes zie je bij dat vak terug?

Leerdoelen

Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van didactiek en toetsing bij tweedetaalverwerving.
Het leren analyseren van een lesmethode gericht op taalvaardigheid.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege: aanwezigheid verplicht

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

 • college-uren: 28 uur

 • voorbereiding tentamen: 15 uur

 • tentamen: 2 uur

 • bestuderen literatuur en voorbereiden colleges: 65 uur

 • analyse en beschrijving onderdeel lesmethode: 30 uur

Toetsing

Toetsing en weging

 • tentamen (60%)

 • beschrijving lesmethode (40%)

Herkansing

Het tentamen mag een keer herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • ter beschikking stelling van programma

 • aanvullend materiaal

 • powerpointpresentaties

Literatuur

Brown, H.D. & H. Lee (2015). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. US: Pearson Education.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Mw. N. H. De Jong
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

N.v.t.