Studiegids

nl en

Literair vertalen uit het Chinees

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Modern Chinees II

Beschrijving

In de eerste twee jaar van de studie is op diverse manieren aandacht besteed aan het vertalen van Chinese teksten in het Nederlands. Daarbij werd echter niet systematisch stilgestaan bij technieken en methodes om een tekst te vertalen. Dit college beoogt in te gaan op specifieke problemen bij het schriftelijk vertalen van modern Chinees literair proza. We lezen en vertalen dertien teksten: passages uit korte verhalen, romans en essays uit de VRC, Taiwan en Hongkong. Dit betekent dat er zowel teksten in afgekorte als in traditionele karakters zullen worden gebruikt

Leerdoelen

  • uitbreiding van kennis en vaardigheden nodig om Chinese teksten in goed Nederlands te vertalen

  • uitbreiding en verdieping van de kennis van het Chinees

  • (meer) kennis verwerven van de hulpmiddelen die de vertaler ter beschikking staan

Rooster

Zie Rooster Chinastudies

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 14 x 2 uur = 28 uur

  • Voorbereiden college: 14 x 4 uur = 56 uur

  • Maken opdracht(en) : vertaalopdrachten 3 x 14 uur, eindopdracht 1 x 14 uur = 56 uur

Toetsing

Toetsing

  • drie schriftelijke vertaalopdrachten: 75%

  • tentamen: één take-home vertaling: 25%

Eindcijfer: gemiddeld over de vier vertalingen. Eén onvoldoende voor één van de drie schriftelijke vertaalopdrachten mag gecompenseerd worden met een joker-vertaalopdracht. In dat geval tellen de vier schriftelijke vertaalopdrachten voor 75%.

Weging

Zie boven

Herkansing

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen. De take-home vertaling kan apart worden herkanst.

Nabespreking take-home vertaling

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de take-home vertaling wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van de vertaling plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Drs. A.S. Keijser