Studiegids

nl en

Inleiding dramatische media

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In een reeks interactieve hoor- en kijkcolleges oriënteren wij ons op de mediumspecifieke eigenschappen van theater en film. In het eerste blok richten we ons daarbij specifiek op theater. Aan de hand van een reeks van theaterstukken uit verschillende periodes en taalgebieden (o.a. Shakespeare’s Hamlet, Sofokles’s Antigone, Ibsen’s Hedda Gabler en Beckett’s Krapp’s Last Tape) kijken we naar de middelen die theatermakers hebben om een verhaal te vertellen, een personage neer te zetten, een idee over te brengen, en de toeschouwer te raken. We doen dit aan de hand van drie aandachtsgebieden: theater en politiek; personage en psychologie; en ruimte en representatie. In het tweede blok bespreken we aan de hand van zes films de impact van filmische vertelling, mise-en-scène, cinematografie, montage, focalisatie en geluid. De aandacht zal in de colleges met name gericht zijn op het analyseren van een reeks van korte theater- en filmfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft de student inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen theater en film;

 • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste theater- en filmanalytische begrippen;

 • heeft de student zich de vaardigheid eigen gemaakt formele en narratologische eigenschappen van film en theater te kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematische analyse);

 • is de student in staat, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht theaterfragmenten en filmclips systematisch te analyseren, zowel in isolement, als in samenhang met de totale theater- en filmtekst;

 • kan de student deze systematische analyse, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht, verwerken in een goedlopend betoog.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Responsie college

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Colleges: 28 uur
Filmvertoningen: 28 uur
Voorbereiden colleges: 124 uur
Voorbereiden en schrijven papers:100 uur

Toetsing

De colleges zijn interactief; van studenten wordt een actieve houding verwacht (participatie/discussie)
Blok 1: Groepspresentatie (10%); drie mini-essays van 800 woorden (40%)
Blok 2: Groepspresentatie (10%); take-home tentamen (40%)

Let op:
De presentaties kunnen niet herkanst worden.
Voor de mini-essays en voor het take-home tentamen moet je minimaal een 5,5 halen om het vak te halen.
Je kunt alleen aan de herkansingen deelnemen als je aan de toetsen hebt deelgenomen!

Herkansing

Herkansing is mogelijk bij onvoldoende, de groepsopdracht en de presentaties kunnen niet herkanst worden.

nabespreking tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Handboeken

 • Christopher Balme. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge UP, 2008.

 • Peter Verstraten. Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt, 2008.

 • David Bordwell & K. Thompson. Film Art: An Introduction. NY: McGraw-Hill, 2010 (11e druk of recenter).

Theaterstukken (worden beschikbaar gemaakt)

 • Sofokles, Antigone (441 BCE)

 • Shakespeare, Hamlet (1600-1602)

 • Ibsen, Hedda Gabler (1890)

 • Beckett, Krapp’s Last Tape (1958)

 • Fugard, Kani, Ntshona, The Island (1973)

 • Lanoye, Fort Europa (2005)

Films

 • Sunset Boulevard (Wilder, 1950)

 • Citizen Kane (Welles, 1941)

 • Psycho (Hitchcock, 1960)

  • 3 recente films (titels worden later bekend gemaakt)

Overige teksten zullen via Blackboard beschikbaar worden gemaakt.
De films en theaterstukken zullen worden vertoond tijdens de screening (aanwezigheid verplicht).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent dhr. Y. Horsman

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.