Studiegids

nl en

Experimental Methods II: Practicals & Projects

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle deelname aan Experimental Methods I: Design & Techniques en Statistiek.

Beschrijving

Experimental Methods II: Practicals & Projects vormt samen met Experimental Methods I: Design & Techniques één cursus, die studenten wegwijs maakt in methoden en technieken die gebruikt worden in LUCL’s Exeprimental Linguistics Labs.

Naast praktische vaardigheden integreert deze cursus theoretische kennis die studenten opdoen in de BA Taal & Cognitie. In het tweede deel van de cursus gebruiken ze vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens Statistiek.

Experimental Methods II bestaat uit de deelblokken “Workflow of data collection & analysis” en “Practical project”. Studenten krijgen de mogelijkheid om een van de technieken toe te passen in een eigen onderzoeksproject. Zo leren zij onafhankelijk een psycholinguïstisch experiment te ontwerpen, uit te voeren, te analyseren en te presenteren.

Leerdoelen

  • Verdieping van kennis op het gebied van psycholinguïstische methoden en technieken, inclusief hardware en software (E-prime, PsychoPy, Experiment Builder en R)

  • Integreren van die kennis door het uitvoeren van een individueel project

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcolleges, zelfstandige literatuurstudie en maken van opdrachten.

Studielast

Totale studielast = 140 uur

  • Bijwonen werkcollege: 18

  • Bestuderen Literatuur: 18

  • Maken opdrachten: 40

  • Voorbereiding voor toetsing: 60

  • Toetsing: 4

Toetsing

Om de cursus succesvol af te sluiten dienen studenten gedurende het eerste blok drie opdrachten in te leveren via Blackboard. In het tweede blok voeren ze een experiment uit waarvan ze de resultaten presenteren tijdens een afsluitende posterpresentatie. Over de posters leveren studenten een peer review in.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging

Elke opdracht weegt 15% mee voor het eindcijfer. 50% van het eindcijfer wordt bepaald door het experiment met afsluitende poster. De peer review telt voor 5% mee.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Herkansing

Mits voldoende aanwezig geweest tijdens de colleges (>80%) kunnen studenten maximaal één onderdeel herkansen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het informeren van studenten tijdens de cursus en voor het aanbieden van studiemateriaal.

Literatuur

Syllabus (te vinden op Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden [Contractonderwijs

Contact

lucl-labs@hum.leidenuniv.nl

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Aanwezigheid en actieve deelname aan de colleges is verplicht.