Studiegids

nl en

Tekstgenres

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

De cursus Tekstgenres biedt een taalkundig georiënteerde inleiding in het thema tekstgenres. Daarbij komen verschillende soorten onderwerpen aan bod:
1. Algemene vragen: wat is een genre, wat is een tekst? Hoe kun je tekstgenres beschrijven? Hoe cultuur-specifiek zijn sommige tekstgenres? Hoe wordt onze leefwereld bepaald door tekstgenres?
2. Tekstgenres in een sociolinguistische setting: geschreven/gesproken, diglossie, enz.
3. Voorbeelden van tekstgenres die in de Nederlandse context minder gebruikelijk zijn.

In deze cursus worden voornamelijk (maar niet uitsluitend) tekstgenres uit het dagelijks leven als voorbeeld aangehaald en behandeld. De eindopdracht behelst een analyse van de preciese betekenis en gebruikssituaties van een Nederlands spreekgenre, waarbij de student zelf een onderzoekje hieromtrent moet opzetten.

Leerdoelen

  • Kennis en begrip van de basisvragen bij het onderwerp tekstgenres behandeld en vaardigheid hiermee aan de slag te gaan.

  • Kennis en begrip van de culturele en taalkundige diversiteit van tekstgenres, m.n. vragen van taalkeuze, genretypes, enz. De student wordt verder bewust gemaakt van de culturele inbedding van veel “voor de hand liggende” zaken.

  • Het opzetten van een eigen onderzoekje naar gebruikscontexten en betekenis van een Nederlands spreekgenre.

Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur

  • College volgen: 2 uur per week x 12 weken = 26 uur

  • 62 uur voor het bestuderen van de literatuur, voorbereiden van de presentatie en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 52 uur voor de voorbereiding en schrijven van het eindpaper

Toetsing

Studenten doen een onderzoekje naar één of twee informele spreekgenres in het Nederlands. Hierover houden zij een presentatie en schrijven zij een werkstukje. Ter voorbereiding hierop maken ze zelfstandig opdrachten. Het eindcijfer is als volgt samengesteld:

  • opdrachten (20%)

  • presentatie (20%)

  • paper (60%)

Aanwezigheid en actieve voorbereiding en deelname bij het college zijn verplicht. Het niet voldoen aan deze eisen kan tot uitsluiting van de student leiden of tot verlaging van het eindcijfer.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

herkansing

Het eindpaper kan herkanst worden, de presentatie en tussentijdse opdrachten niet.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Vakinhoudelijke literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Maaike van Naerssen

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk