Studiegids

nl en

Traject gebonden keuzeruimte Taalbeschrijving I

Vak
2018-2019

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij Taalbeschrijving hebben de studenten de volgende opties:

  • de keuzevakken voor Taalbeschrijving, zie de lijst Keuzevakken

  • colleges die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst Trajectgebonden keuzevakken Taalwetenschap

  • taalverwervingscolleges aangeboden door taal- en cultuuropleidingen in Leiden

  • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trajectgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe, na overleg met de studiecoördinator, een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.