Studiegids

nl en

Traject gebonden keuzeruimte VIET

Vak
2018-2019

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij VIET hebben de studenten de volgende opties:

  • de keuzevakken bij VIET: Inleiding Oud-germaanse talen, Oudkerkslavisch, Middel-Welsh, Oudnoors

  • colleges die vallen onder één van de andere trajecten, zie de lijst Trajectgebonden keuzevakken Taalwetenschap

  • Indien studenten om goede redenen een ander taalkundig vak in hun trackgebonden keuzeruimte op willen nemen kunnen ze hiertoe, na overleg met de studiecoördinator, een gemotiveerd verzoek bij de Examencommissie indienen.