Studiegids

nl en

Hittitisch I

Vak
2018-2019

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Hittitisch is de taal van het Hititische rijk dat van ongeveer 1650-1180 vChr. over grote delen van het huidige Turkije heerste. Hittitisch is geschreven in spijkerschrift op kleitabletten en is één van de oudst overgeleverde Indo-Europese talen. In deze cursus zullen we de hele grammatica van het Hittitisch behandelen, zodat aan het eind van de cursus de student zelf in staat is om Hittitische teksten te lezen. Het spijkerschrift wordt in deze cursus niet behandeld: alle teksten worden in transliteratie gelezen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student zelf in staat Hittitische teksten te lezen met behulp van een woordenboek.

Rooster

Taalwetenschap

Oude Nabije Oosten-Studies

Onderwijsvorm

Hoor-/Werkcollege (2 uur)

Studielast

26 uur contactonderwijs
52 uur voorbereidingstijd op colleges
62 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

schriftelijk tentamen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja: de syllabus zal op Blackboard geplaatst worden.

Literatuur

Er zal gebruik worden gemaakt van een syllabus die in de weken voor aanvang van de cursus via Blackboard kan worden gedownload.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Alwin Kloekhorst

Administration Office van Wijkplaats

Studiecoördinator: Else van Dijk