Studiegids

nl en

Klanken van de wereld

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen. Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak. Overige studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk. Zelf inschrijven voor dit vak is niet mogelijk.

Studiegidsnummer Engelstalige vaknaam Speech sounds of the World: 5511VE005
Studenten Afrikaanse talen en culturen schrijven zich in voor 5731KKVDW.

Beschrijving

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen: medeklinkers, klinkers, toon.
Er wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1 uur oefensessie waarbij de studenten zelf oefenen om de klanken te maken. Het college wordt ondersteund met een speciaal ontworpen digitale cursus die hen helpt om de klanken te leren herkennen en te benoemen.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een vierledig doel:

  • het leren produceren van spraakklanken

  • het leren herkennen van spraakklanken

  • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken

  • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Rooster

Rooster Afrikaans
en Rooster Taalwetenschap

Het college bestaat uit een hoorcollege (één keer in het Nederlands gegeven, één keer in het Engels) en een oefensessie van één uur waarbij de studenten in groepen worden ingedeeld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met oefensessies.

Studielast

  • Totaal 140 uur (5 EC)

  • Colleges: 13×2= 26 uur

  • Tentamens 5 uur

  • Thuis oefenen en leren 109 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met kort mondeling gedeelte; tussentoets halverwege het semester.
Tussentoets: 30%
Eindtentamen, schriftelijk gedeelte: 30%
Eindtentamen, dictee: 20%
Eindtentamen, mondeling: 20%

Alle toetsen kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Opgave tijdens college.

Aanmelding

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en die dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. M.G. (Maarten) Kossmann

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

Studiecoördinator: Else van Dijk