Studiegids

nl en

Neurolinguïstiek

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Inleidend college over de representatie van taal in de hersenen, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: neuroanatomie, afasie, taalstoornissen bij kinderen, neurocognitieve methodieken (ERP, fMRI), en eventueel tweetaligheid en gebarentaal.

Leerdoelen

Studenten moeten na afronding van deze cursus over basiskennis beschikken ten opzichte van stoornissen tijdens de taalverwerving, taalbegrip en taalproductie als mede de belangrijkste neurolinguïstische bevindingen en theorieën op deze gebieden.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast: 140 uur (5 EC)

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: (4 uur p.w. x 7 weken =) 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens met gesloten vragen (multiple choice). Beide deeltentamens tellen voor 50% nee en moeten voldoende worden gemaakt.

Op moment van herkansing kunnen beide deeltoetsen worden herkanst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

David Kemmerer (2015), Cognitive Neuroscience of Language, New York, NY: Psychology Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen, dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Indien dit vak vol zit, krijgen studenten die ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap voorrang.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Niels Schiller

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen maar wordt sterk aangeraden.