Studiegids

nl en

Publiek beleid in Latijns-Amerika

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten die deze cursus willen volgen dienen minimaal de propedeusevakken van Latijns-Amerikastudies te hebben afgerond. De cursus is toegankelijk voor studenten in de tracks Spaans en Portugees.

De cursus staat ook open voor studenten van andere opleidingen, neem voor het inschrijven contact op met de studiecoördinator.

Beschrijving

In deze cursus wordt een kritische blik geworpen op de políticas públicas (public policies of publiek beleid) die in diverse Latijns-Amerikaanse landen worden uitgevoerd met als doel het hoofd te bieden aan ernstige maatschappelijke problemen. Voor dit doel zal aandacht worden gegeven aan de implementatie van speciale programma’s op het gebied van o.a. armoedebestrijding, werkgelegenheid, vrouwenemancipatie, decentralisatie en burgerparticipatie en veiligheid. Deze cursus is vooral gefocust op eigen initiatieven en programma’s die de Latijns-Amerikaanse staten en de lokale civiele maatschappijen zelf ontplooien teneinde hun eigen problemen op te lossen.

Leerdoelen

De student neemt kennis van de wijze waarop ontwikkelingsdoelen (bijv. armoede-bestrijding) door de Latijns-Amerikaanse regeringen en gespecialiseerde staats-instellingen worden omgezet in specifiek publiek beleid. Hierdoor krijgt de student inzicht in de werking van bureaucratische structuren en instanties in de regio en de pogingen van de bevolking om ook betrokken te worden bij de formulering en uitvoering van dat beleid. Bovendien krijgt de student inzicht in het spanningsveld dat bestaat tussen de staat en de civiele maatschappij op het gebied van beleidsformulering.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

 • Werkcollege: 2 uur per week.

Studielast

5 ECTS = 140 uur in totaal

 • Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 24 uur;

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 41 uur;

 • Tijd voor voorbereiden van referaat: 20 uur;

 • Tijd voor het voorbereiden van tentamen: 55 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Referaat (30%)
  Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Weging

 • Referaat (30%)
  Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

Herkansing

Herkansing: schriftelijk tentamen 70%. Er is geen herkansing mogelijk voor het referaat.
Herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (referaat+tentamen) een 5 of lager is.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • Meldingen van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

Wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. Ze worden aangekondigd op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Prof.dr. P. Silva

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid (u mag maximaal 3 colleges missen). Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.