Studiegids

nl en

Inleiding in de moderne geschiedenis van Latijns-Amerika I

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. In deze cursus wordt, aan de hand van diverse hoofdthema’s van de hedendaagse academische discussie over deze regio, een algemene inleiding tot Latijns-Amerika verzorgd. Deze thema’s worden behandeld door middel van een multidisciplinaire benadering: hierbij worden diverse geschiedkundige, economische, antropologische, sociologische en politicologische bijdragen bij de analyse geïntegreerd.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de huidige sociaal-economische, politieke en culturele processen die de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingsproblematiek kenmerken vanuit een historisch perspectief.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: (5EC x 28 uur) = 140 uur

  • Hoorcolleges: (12×2) = 24 uur

  • Bestudering verplichte literatuur: 116 uur

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Weging

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Herkansing

Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Richard S. Hillman en Thomas J. D’Agostino (eds.) Understanding Contemporary Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 2011 (4e editie). ISBN: 978-1-58826-791-7.
Dit boek dient te worden gelezen tijdens de cursus (leesadvies per college beschikbaar).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Registreren Studeren à la carte

Registreren Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Prof.Dr. P. Silva

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Deze cursus is deel I van een tweedelige cursus (elk van 5 ECTS). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Het tweede deel (in het tweede blok) is in principe alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten (maar belangstellende studenten uit andere opleidingen zijn ook welkom).

Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen.