Studiegids

nl en

Thema Effecten van geneesmiddelen 1

Vak
2018-2019

Beschrijving

De toediening van een farmacon heeft als doel een therapeutisch effect te bewerkstelligen. Hiervoor moet de werkzame stof, in voldoende hoge concentratie, op de plaats van werking terecht komen. Tijdens thema effecten van geneesmiddelen 1 (TE-1) worden in brede zin de “lotgevallen van een geneesmiddel” van toediening tot uitscheiding behandeld. Hiervoor worden fysiologische processen besproken die de absorptie, distributie, metabolisme (ook wel “biotransformatie”) en eliminatie van geneesmiddelen bepalen. Ook wordt de farmacodynamiek, i.e. de werkingsmechanismen van geneesmiddelen besproken.
TE-1 vormt de basis voor de overige vakken binnen ‘thema effecten van geneesmiddelen’; in TE-2 zal de farmacokinetiek van geneesmiddelen besproken worden en in TE-3 de toxiciteit van geneesmiddelen.

LET OP: in verband met curriculum herzieningen per 2019-20 wordt dit vak verdeeld over 2 perioden gegeven en getentamineerd (toelichting op Blackboard):

 • deel 1 vanaf 20 maart 2019 met een deeltentamen op 18 april 2019 en

 • deel 2 vanaf 24 juni 2019 met een deeltentamen op 1 juli 2019

Leerdoelen

 • De studenten kunnen kenmerken van ADME: Absorptie, Distributie, Metabolisme, en Excretie van farmaca, definiëren

 • De studenten kunnen biotransformatie (metabolisme) reacties voorspellen aan de hand van de chemische eigenschappen van een geneesmiddel.

 • De studenten kunnen de gevolgen van biotransformatie reacties beargumenteren voor de werkzaamheid en toxiciteit van een geneesmiddel.

 • De studenten kunnen de parameters die de farmaco-/toxico-kinetiek van een geneesmiddel beïnvloeden definiëren.

 • De studenten kunnen de gevolgen van de farmaco-/toxico-kinetiek beargumenteren in het kader van gewenste en ongewenste effecten van een geneesmiddel.

 • De studenten kunnen de fundamentele werkingsmechanismen van farmaca definiëren in termen van receptoren, signaaltransductie, geneesmiddel interacties, diverse typen antagonisme etc.

Literatuur

Aanbevolen:

 • C.D. Klaassen & L.J. Casarett & J. Doull; _Casarett & Doull’s Toxicology; McGraw-Hill Education; 8e editie; ISBN 9780071769235

 • H.P. Rang & M,M. Dale; Rang & Dale’s Pharmacology; Churchill Livingstone; 8e editie; ISBN 9780702053627

 • Rowland and Tozer; Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; Lippincott Williams And Wilkins; 4e editie; ISBN 9780781750097

 • Mulroney & Myers; Netter's Essential Physiology; Elsevier; 2e editie; ISBN 9780323358194

Coordinator

Dhr. Prof. dr. E.H.J. Danen

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege
LET OP: in verband met curriculum herzieningen per 2019-20 wordt dit vak verdeeld over 2 perioden gegeven:

 • deel 1 van 20 maart t/m 18 april 2019 en

 • deel 2 van 24 juni t/m 1 juli 2019

Toetsing

Schriftelijk tentamen:

 • deeltentamen 1 op 18 april 2019: tentamenduur 2 uur (2/3 van het eindcijfer) en

 • deeltentamen 2 op 1 juli 2019: tentamenduur 1 uur (1/3 van het eindcijfer)

 • Hertentamen op 18 juli 2019: deel 1 en 2 kunnen apart óf gezamenlijk herkanst worden; indien je een van de delen al gehaald hebt, dan blijft dat deelcijfer gedurende academisch jaar 2018-19 geldig.

LET OP: Voor beide deeltentamens moet je je apart inschrijven in uSis, zie toelichting op Blackboard en de lijst met studieactiviteiten onder BFW1.

Ingangseisen

Niet van toepassing