Studiegids

nl en

Expression écrite

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Grammaire et Vocabulaire I en II.

Beschrijving

Hoofddoel van deze cursus is om je schriftelijke taalvaardigheid in het Frans te verbeteren. Op vele manieren leer je beter schrijven, in beter Frans maar ook op gestructureerde en wetenschappelijke manier. Het college bestaat enerzijds uit een deel grammatica (Logigram) en vocabulaire (beide in zelfstudie) en vertalen Nederlands-Frans, anderzijds uit een deel schrijfvaardigheid, waar je samenvattende en argumenterende teksten leert schrijven over literaire en actuele onderwerpen.

Leerdoelen

 • Het niveau C1 bereiken in ‘expression écrite’.

 • Het herhalen en verdiepen van grammatica- en vocabulairekennis

 • Korte Nederlandse journalistieke teksten in correct Frans kunnen vertalen.

 • Een compte-rendu en een synthèse kunnen schrijven van Franse journalistieke teksten.

 • Een argumenterend werkstuk kunnen schrijven over een literair onderwerp, met gebruik van elementaire literaire methodiek.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandig oefenen (Logigram)

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 26 u

 • Voorbereiden college en schriftelijke opdrachten: 26 u

 • Logigram: 12 u

 • Voorbereiding toets (grammatica/vocabulaire): 24 u

 • Schriftelijk werkstuk: 50 u

 • Toetsing: 2 u

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen grammatica en vocabulaire: 35% van het eindcijfer (minimum 5,5)

 • Logigram: 5% van het eindcijfer

 • Schriftelijke opdrachten (grammatica, vertalen, synthèse; voldoende resultaat voorwaarde om deel te nemen aan het tentamen)

 • Werkstuk over een literair onderwerp: 60% van het eindcijfer

Weging

zie boven.

Herkansing

Alle onderdelen kunnen eenmaal herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • praktische informatie

 • studiemateriaal.

Literatuur

 • Syllabus Expression écrite

 • Georges Perec, Les Choses (Julliard, coll. 10/18)

 • Jacqueline Villani, Le roman (Belin, 2004)

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots et contexte: woordenschatboek Frans, Intertaal, ISBN: 9789460307218

 • Chr. De Kok & Ariane Leeuwin-van de Ven, Nieuwe Praktische wenken bij de studie van de Franse taal, met oefeningen (Boekenservice, 2014

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. A. Schulte Nordholt, a.e.schulte@hum.leidenuniv.nl