Studiegids

nl en

MSA: fictie

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Afgeronde propedeuse Arabisch of een vergelijkbare opleiding.

Beschrijving

Gedurende deze cursus worden een roman en/of korte verhalen in het Modern Standaard Arabisch gelezen. Studenten raken op deze manier beter bekend met de Arabische literatuur op een meer gedetailleerd niveau en verbeteren hun leesvaardigheid doordat zij hun woordenschat vergroten, de reeds geleerde grammatica in de praktijk tegenkomen en beter leren omgaan met het woordenboek. Om dit alles te bewerkstelligen is het bij deze cursus voornamelijk de bedoeling ‘leesmeters’ te maken.

Leerdoelen

  • Kennismaken met Arabische literatuur uit de Maghreb

  • Uitbreiden van de woordenschat

  • Herkenning en beheersing van de grammatica vergroten

  • Zoekvaardigheid in het woordenboek vergroten

  • Leesstrategieën ontwikkelen voor het lezen van Arabische literatuur

Rooster

Wordt nader bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC: 5 x 28 uur = 140 uur
Werkcollege: 13 x 2 = 26
Voorbereiding en opdrachten: 110 uur
Tentamens: 2 x 2 = 4 uur

Toetsing

Participatie en huiswerkopdrachten: 20%
Deeltentamen: 20%
Eindtentamen: 60%
Bij een eindcijfer lager dan een 5, is een herkansing mogelijk. De herkansing telt voor 100%

Blackboard

"Blackboard" wordt gebruikt voor:

  • Opdrachten

  • Aanvullende informatie

Literatuur

Studenten dienen de beschikking te hebben over minimaal één van de volgende woordenboeken:

  • Jan Hoogland, Woordenboek Arabisch-Nederlands (Amsterdam: Bulaaq, 2003).

  • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (ArabicEnglish). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994).

Aanmelden

Inschrijven via "uSis" is verplicht.

Contact

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/karim-laaraj