Studiegids

nl en

Jeugdzorg in beweging: organisatie, beleid en werking

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Jeugdzorg en instellingen voor jeugdhulpverlening zijn de grootste werkgever voor afgestudeerde orthopedagogen in Nederland. Daarmee wordt deze cursus een mooie oriëntatie op de toekomst van de meeste aspirant orthopedagogen. Deze cursus gaat over de wijze waarop in Nederland de zorg voor jeugd is georganiseerd, over de kwaliteit daarvan en over wensen en mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Het gaat over organisatie, beleid, regelgeving en welke consequenties deze hebben voor de jeugd die bij jeugdzorg hulp komt halen of hulp krijgt aangeboden. Maar ook over de consequenties voor werknemers binnen de jeugdzorg.

Leerdoelen

Studenten moeten aan het eind van de cursus kennis hebben van:

  • Het beleid t.a.v. de zorg voor de jeugd

  • De relevante wet- en regelgeving

  • Institutionele afhankelijkheid binnen de zorg voor de jeugd

  • Verschillende werkmodellen van de zorg voor de jeugd in Nederland

  • De transitie en transformatie van de inrichting van de zorg en opvoeding van de jeugd

  • Kaders voor financiering van de steun aan jongeren en het opvoedend en zorgend vermogen van hun leefomgeving.

  • Kunnen inschatten van de gevolgen van transitie en transformatie zijn voor toekomstige professionals, evenals voor opvoeders en de jeugd

  • Daarnaast moeten studenten op basis van analyses en evaluatie van zorgbeleid en zorgpraktijk gerichte optimaliseringadviezen kunnen formuleren voor onderdelen van de zorg voor de jeugd en voor de samenhang tussen onderdelen en de daartoe samenwerkende professionals en instellingen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk MC tentamen. Het cijfer dat wordt behaald is tevens het eindcijfer voor het onderdeel.

Daarnaast maken studenten een opdracht. Deze opdracht dient met een voldoende afgerond te zijn om het vak succesvol af te ronden.

Blackboard

Voor deze cursus wordt een Blackboard pagina ingericht. Studenten kunnen via Blackboard met elkaar communiceren.

Literatuur

De literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van dit onderdeel is Mw. A. Goemans.
Een afspraak kan gemaakt worden via de mail: a.goemans@fsw.leidenuniv.nl.