Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Fables et contes: La Fontaine et Perrault

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Eerstejaarscollege Letterkunde I: Introduction à la littérature française (1500-1800) (of een vergelijkbaar inleidend vak elders).

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Na een inleidend college over de fabeldichter La Fontaine en de sprookjesauteur Perrault en hun literair-historische context, gaan we in op hun werk. Aan bod komen, behalve taal en thema, ook de illustratie en de receptie van deze auteurs door de eeuwen heen. Bij voldoende belangstelling kan meegewerkt worden aan een virtuele tentoonstelling over La Fontaine en de Esopische fabel in de Leidse universiteitsbibliotheek. Deze tentoonstelling zal zowel door master- als bachelorstudenten opgezet worden, i.s.m. met het LUCAS onderzoeksprogramma Aesopian Fables 1500-2010: Word, Image, Education.

Leerdoelen

Uitgaande van de reeds verworven kennis van de Franse lieratuur, gaan de studenten dieper in op het werk van twee belangrijke schrijvers uit de tweede helft van de 17e eeuw. Behalve toepassing en verdieping van de reeds aanwezige literair-historische kennis beoogt deze cursus ook de vaardigheden in presentatie, verslaglegging en samenwerking te verbeteren.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

  • Bijwonen college: 39 uur

  • Voorbereiden college: 29 uur

  • Voorbereiding mondelinge presentatie en werkstuk: 72 uur (eventueel in combinatie met medewerking aan de virtuele tentoonstelling in de UB)

Toetsing

  • Werkstuk: 70 % (eventueel in combinatie met medewerking aan de virtuele tentoonstelling in de UB)

  • Mondelinge presentatie: 30 %

Weging

Herkansing

Uitsluitend voor werkstuk

Blackboard

Blackboard wordt vooral gebruikt voor het beschikbaarstellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • La Fontaine, Oeuvres complètes, tome I, éd. Jean-Pierre Collinet, Paris, Gallimard (Bibliothèque de La Pléiade), 1991.

  • Perrault, Contes, éd. Catherine Magnien, Paris, Le Livre de Poche Classique, 2006.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. P.J. Smith

Opmerkingen

N.v.t.