Studiegids

nl en

Continue Wiskunde 1

Vak
2017-2018

Toegangseisen

VWO wiskunde B.

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de analyse behandeld.
De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van VWO-stof. Ter sprake komen onder meer limieten, continuiteit, differentiaalrekening met toepassingen, en andere onderwerpen als de tijd dat toelaat.

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.
Studenten kunnen een bonus op hun tentamencijfer verdienen door wekelijks huiswerk in te leveren.

Het eindcijfer wordt bepaald door 10% van het gemiddelde van de huiswerkcijfers op te tellen bij het cijfer van het schriftelijk tentamen, en daarna af te ronden naar de dichtsbijzijnde half (bijvoorbeeld 7,24 wordt 7 en 7,25 wordt 7 1/2). Cijfers van 5,4 en lager worden afgerond naar een 5 en cijfers van 5,5 en hoger naar een 6. Het eindcijfer kan nooit meer zijn dan een 10.

Bijvoorbeeld een cijfer van 5,2 voor het schriftelijk tentamen en 6,8 voor het gemiddelde van de huiswerkcijfers geeft als eindcijfer 5,2+0,68=5,88 afgerond 6.

Literatuur

Calculus, a complete course, 8e editie, Robert Adams & Christopher Essex, Uitg. Pearson, Canada, ISBN-10 10321781074, ISBN-13 9780321781079

De 7e editie is nog steeds bruikbaar.

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Continue Wiskunde 1.