Studiegids

nl en

Retorica en Politiek

Vak
2017-2018

Beschrijving

Wat is de rol van retorica in de politiek? Politici debatteren in het parlement; daarnaast etaleren zij hun retorische strategieën in toespraken, media-optredens, en verkiezingsspotjes. Om elkaar en hun kiezers te overtuigen maken zij gebruik van de Aristotelische overtuigingsmiddelen in het politieke discours: logos, ethos en pathos (argumentatie, zelfpresentatie en emotie). In dit college bestuderen we het parlementair debat, van de Griekse volksvergadering tot de Tweede Kamer: hoe debatteren politici, aan welke regels moeten zij zich houden, en welke retorische beperkingen gelden er in het parlement? En we nemen schokkende politieke speeches onder de loep, van de oudheid tot de 21e eeuw. Aan bod komt bijvoorbeeld hoe Thucydides de argumenten van politieke sprekers fileert, hoe Wilders het gezag van zijn tegenstanders ondermijnt en hoe Timmermans op het gevoel speelt ten bate van de slachtoffers van vlucht MH17. Politici bereiken hun kiezers veelal via de media: het college besteedt daarom ook aandacht aan de rol van journalisten in de communicatie tussen politici en hun publiek: hoe kunnen politici de journalistiek bespelen om onderwerpen op de agenda of juist van tafel te krijgen?

Leerdoelen

Studenten hebben kennis van en inzicht in de verschillende factoren die een rol spelen bij politieke communicatie, in het bijzonder (a) het inzetten van logos, ethos en pathos, (b) de interactie tussen politici en media, (c) de rol van journalisten in het politieke discours en (d) de werking van medialogica en agendasetting.
Zij zijn in staat retorische analyses te maken van betogende teksten met politieke strekking.
Studenten zijn in staat hun analyses van een politiek debat in goede samenwerking helder en overtuigend mondeling te presenteren.

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 5 ec x 28 uur = 140 uur;

 • hoorcolleges: 12 × 1 uur = 12 uur;

 • werkcolleges: 12 x 1 uur = 12 uur;

 • slotsymposium = 4 uur;

 • bestuderen literatuur 352 pp à 8 pp/ u = 44 uur;

 • tussentijdse opdrachten ter voorbereiding op het college 9 × 2 uur = 18 uur;

 • tentamen = 20 uur;

 • eindopdracht = 30 uur.

Toetsing

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (individueel) met korte invul- en essayvragen tijdens de mid term tentamenweek;

 • huiswerkopdracht over de stof van het tweede blok;

 • mondelinge presentatie in duo’s met vooraf ingeleverde powerpoint.

Weging

 • schriftelijk tentamen (individueel) met korte invul- en essayvragen tijdens de mid term tentamenweek: 50%;

 • huiswerkopdracht over de stof van het tweede blok: 20%;

 • mondelinge presentatie in duo’s met vooraf ingeleverde powerpoint: 30%.

Herkansing

Het gewogen gemiddelde van de deelcijfers moet voldoende zijn. Het schriftelijke deeltentamen kan zo nodig worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Nabespreking van het tentamen gebeurt in een werkcollege.De datum van deze nabespreking wordt ruim voor de toets in het programmaoverzicht bekendgemaakt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • huiswerkopdrachten (publiceren en uploaden);

 • korte overnamens van te lezen literatuur;

 • uploaden van de PP bij de mondelinge presentatie.

Literatuur

 • A. Braet (2011) Retorische kritiek. Hoe beoordeel je overtuigingskracht. Den Haag: SDU. [Dit boek dient als basis voor de hele minor retorica];

 • J. Charteris-Black, Analysing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor, Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan;

 • J. de Jong, C. Pieper en A. Rademaker (red.) (2015) Beïnvloeden met emoties. Pathos en retorica. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Overige artikelen worden in het programmaoverzicht bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker