Studiegids

nl en

Scriptieseminar GLTC

Vak
2017-2018

Toeganseisen

Dit college is bestemd voor BA3-studenten die bezig zijn met hun eindwerkstuk.

Deelname is verplicht. Studenten die niet deelnemen aan dit seminar moeten in het daaropvolgende semester het facultair scriptieseminar volgen.

Beschrijving

In het begin van het semester wordt een aantal instructiesessies bij het schrijven van een eindwerkstuk gegeven. Later in het semester presenteren studenten (het onderwerp van) hun eindwerkstuk aan medestudenten.

Leerdoelen

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten zich bij dit vak eigen maken het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA3 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het verspreiden van hand-outs etc.

Literatuur

  • Syllabus Academische Vaardigheden

Inschrijving

De inschrijving voor dit vak gaat via uSis.

Contact

Dr. M. van Raalte