Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2 (B/C-groep)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 2a.
De cursus is eveneens onderdeel van de Minor “De oudheid voor iedereen” (talige track).
Verder is de cursus in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau, mits zij in het eerste blok Latijn taalverwerving 1 hebben gevolgd.

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis. Voortzetting van het verwerven van grotere vertaalvaardigheden en grotere vertaalsnelheid door de integrale lectuur van Cicero’s In Catilinam 1. Een deel van de speech moet als zelfstandig pensum gelezen worden.

Leerdoelen

Taalvaardigheid: herhaling en verdieping van kennis op het gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire en syntaxis.
Leesvaardigheid: verdere ontwikkeling van lees- en vertaalvaardigheden, m.n. verhoging van de leessnelheid.
Verdere kennismaking met wetenschappelijke tekstedities, daarnaast eerste kennismaking met wetenschappelijke commentaren.

Rooster

Zie roosters Colleges Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 5 uur per week x 7 weken = 35 uur;

 • voorbereiding colleges: 3 uur per college x 14 colleges = 42 uur;

 • zelfstudie (incl. lectuur zelfstandig pensum): 9 uur per week geduurende 7 weken = 63 uur.

Toetsing

 • Tussentoets (30%), bestaande uit vocabulaire, stamtijden en syntactische oefeningen;

 • hoofdtoets (70%), bestaande uit syntactische oefeningen, vocabulaire, stamtijden en twee vertalingen (gezien en ongezien).

Weging

De tussentoets en de hoofdtoets dienen allebei voldoende te zijn. Het eindcijfer komt tot stand door de twee cijfers te verrekenen.

Herkansing

Een onvoldoende tussentoets moet tijdens de hoofdtoets herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
verspreiding van de oefeningen. Bovendien zal extra oefenmateriaal via de Gymnasmata-blackboardcursus beschikaar zijn.

Literatuur

Studenten zijn verplicht aan te schaffen:

 • Cicero, Catilinarians, ed./comm.. Andrew Dyck, Cambridge 2008;

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

 • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, Maastricht (elke druk is goed);

 • Woordenboek LA-NL, aanbevolen: H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, 6e editie, Amsterdam UP, 2014.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte

 • Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met een van de docenten:

Opmerkingen

Niet van toepassing.