Studiegids

nl en

Antropologische taalkunde

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit college staat de wederkerige relatie centraal tussen cultuurpatronen, taalgebruik en taalsysteem (taal, wereldbeeld en cognitie). Een en ander wordt toegespitst op specifieke verwoordingen in Afrikaanse talen van de conceptuele domeinen kleur, ruimte, verwantschap, tijd; ethno-classificatie (levende natuur); ethno-psychologie (lichaam-geest, ziekte, emoties); ethno-filosofie (inheemse kennispatronen, culturele normen en waarden). Er wordt aandacht besteed aan ethnografische methoden voor het analyseren van in natuurlijke omstandigheden geproduceerde data.

Leerdoelen

Inzicht verwerven in de taalkunde vanuit antropologisch perspectief.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC)
College: 13 × 2 uur= 26 uur
Take home-tentamen = 4 uur
Literatuur = 110 uur

Toetsing

Class presentatie 20%
Take home exam 80%
Het take home kan, in geval van een onvoldoende, worden herkanst.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Opgave tijdens college.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. F.K. Ameka