Studiegids

nl en

Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde

Vak
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De cursus maakt de studenten bekend met

 • De grondslagen van de Afrikaanse taalkunde, aan de hand van voorbeelden uit Afrikaanse talen:

  • fonetiek
  • fonologie, waarionder toon
  • morfologie, waaronder naamwoordsklassen, morfologische processen.
  • syntaxis, waaronder tijd en aspect, seriële werkwoorden
 • Een overzicht van de belangrijkste taalgroepen en talen in Afrika.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de manier van werken binnen de taalkunde

 • Kennis van de taalkunde in het algemeen, en haar toepassing binnen Afrika

 • Kennis van de belangrijkste talen en taalgroepen in Afrika.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

 • Totaal: 140 uur (5 EC)

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Tentamens: 4 uur

 • Voorbereiding colleges en tentamen: 110 uur

Toetsing

Tussententamen: 20%
Eindtentamen: 80%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Materiaal wordt tijdens het college beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr.dr. M.G. Kossmann