Studiegids

nl en

Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans)

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Let op! Dit is geen absoluut beginnersvak. Voor dit keuzevak wordt uitgegaan van een aanvangsniveau dat gelijk staat aan het niveau van het eindexamen VWO Frans. Studenten met minstens vier jaar Frans op VWO niveau (niveau A2) kunnen als zij zeer gemotiveerd zijn overwegen om aan het vak mee te doen.

Beschrijving

Sinds een paar jaar biedt de opleiding Frans een speciaal voor bijvakkers bestemd onderdeel Taalvaardigheid aan. Dit bestaat uit Taalvaardigheid A (5 ECTS 1e semester) en Taalvaardigheid B (5 EC 2e semester).
Binnen het college Taalvaardigheid A ligt de nadruk op grammatica, verwerving van vocabulaire en de uitspraakregels van het Frans. Op deze manier wordt een goede basis gelegd voor Taalvaardigheid B, waar de nadruk meer zal liggen op spreek- en luistervaardigheid. De colleges voor Taalvaardigheid B vinden plaats in het talenlaboratorium. Tijdens beide colleges train je lees- en schrijfvaardigheid aan de hand van opdrachten en oefeningen. Tevens werk je in zelfstudie met het speciaal voor onze studenten ontworpen computerprogramma Logigram als ondersteuning.

Leerdoelen

Dit programma biedt bijvakkers de kans om, in een rustiger tempo, met minder uren college per week dan de hoofdvakkers, het voor bijvakkers vereiste eindniveau B1 te bereiken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege.

Toetsing

Tentamenrooster

Deeltoetsen:

Herkansing

Toets 1 (35% van het eindcijfer):
Grammatica vocabulaire; minimum cijfer: 4.5
Om aan de toets mee te mogen doen, moet het programma Logigram in BB doorlopen worden.

Toets 2 (35% van het eindcijfer) ;
Grammatica vocabulaire; minimum cijfer: 4.5
Om aan de toets mee te mogen doen, moet het programma Logigram in BB doorlopen worden.

Toets 3 (20% van het eindcijfer);
Compréhension écrite

Toets 4 (10% van het eindcijfer);
Uitspraak

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 9789460300172

  • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn, 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8.

  • J.F. Matter, Uitgesproken Frans, Te bestellen als syllabus via printing on demand

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Voor dit keuzevak geldt een maximum aantal plaatsen: 50.

Contact

Dr. J.S. Doetjes

Opmerkingen

Dit vak vormt een goede voorbereiding op andere vakken binnen de opleiding Franse taal en cultuur zoals Le Français Juridique, Cultuurkunde I: Histoire et Société en/of Cultuurkunde II: Culture et Société. Ook is het volgen van dit vak en het vervolgvak Taalvaardigheid B raadzaam voor studenten die een studieverblijf in Frankrijk overwegen.